שלום אורח

-A A +A

אזורי עדיפות לאומית

משרדי ממשלה שונים מחלקים את הארץ לאזורי עדיפות או אזורי פיתוח. החלוקה למדרגים מבטאת את מדיניות משרדי הממשלה השונים בנוגע לפיתוח הרצוי והמצוי על סדר היום של המשרד.

יישובים הכלולים באזורי עדיפות לאומית זכאים להטבות שונות.

לכל משרד מפת העדיפות הלאומית / מדרג חלוקה לאזורים משלו. כך לדוגמא הגדרת אזורי העדיפות הלאומית של משרד השיכון שונה מאוד מאזורי הפיתוח של משרד התיירות.

בעמוד זה תוכלו למצוא את הגדרות העדיפות הלאומית של גורמי הממשל השונים:

אזורי העדיפות הלאומית עפ"י החלטת הממשלה (אוגוסט 2013)

אזורי העדיפות הלאומית של משרד השיכון והבינוי

אזורי הפיתוח של משרד התיירות