שלום אורח

-A A +A

אפיון נקודת מוצא

אפיון המצב הנוכחי
 

כאשר יוצאים לדרך נכון להתבונן על מצב היישוב והסביבה ומגמות, שאלות אופייניות הן:
מה האפשרויות והמגבלות התכנוניות לצמיחת היישוב? 
מה כושר הנשיאה של התשתית הפיזית (מים, חשמל, ביוב, תחבורה... )?
- מה אפשרויות התעסוקה?
- מה מערך השירותים הקיים (חינוך, בריאות, פנאי, רווחה, מסחר)
מה המגמות בסביבה המשפיעות על התפתחות היישוב?

להלן נקודות מרכזיות לאפיון מצב הקהילה:

1. רקע הסטורי.

2. תאור גיאוגרפי פיזי.

3. נתונים דמוגרפיים

4. שירותים / ארגונים בקהילה

5. תכניות עתידיות (פיזי, אורבני, חברתי, כלכלי)

6. דפוסי תקשורת בקהילה

 

7. דפוסי בילוי בזמן הפנוי

8. ערכים / נורמות / מנהגים בקהילה

9. בעיות / צרכים מרכזיים המטרידים את התושבים.

10. SWOT - נקודות חוזק והחולשה, ההזדמנויות והסיכונים שיש במצב הנוכחי בקהילה.