שלום אורח

-A A +A

אתגרי הפיתוח הקהילתי

·        קושי רב לתרגם ערכים לעשייה : שייכות, מחויבות, התנדבות, עזרה,, הדדיות: חברים בקהילות מתקשים לתרגם ערכים אלו לעשייה רלבנטית, עכשווית.

·        תהליך הצמיחה הוא רב תחומי ודורש עשייה רבה לעיתים העשייה החברתית נדחקת לסדר עדיפות אחרון.

·        נוסטלגיה : רצון להחזיר את מה שהיה וקושי לייצר קהילתיות חדשה מותאמת לתמרון המורכב בין אינדיבידואליזם לקהילתיות.

·        מחסור באנרגיה חברתית : חלק מהקהילות בעיקר קיבוצים ומושבים עשו שינויים רבים, התעייפו והסתגרו.

·        מחסור בממלאי תפקידים בעלי יכולת להניע תהליכים חברתיים.

         העדר תכליתיות וחשיבה מסודרת בתחום.

·        נדרש תאום מורכב בין גורמים רבים, כגון: מחלקה לשירותים חברתיים, מחלקות ישובים וגופים לצמיחה דמוגרפית, מערכות חינוך, מחלקות ואגפי חינוך, צוותי צמיחה דמוגרפית, הנהלות ישובים, ועדות בישובים: חינוך, תרבות, רווחה.

·        שונות ומגוון אנושי המקשים על בניית הסכמות.