שלום אורח

-A A +A

ביצוע ואכלוס

בשלב זה של הצמיחה כבר ניכרות בשטח התחלות  הבניה, המשפחות החדשות מתחברות לקהילה גם אם עדיין אינן גרות בביתן.
זהו אינו רק שלב מעבר בדרך מתכנון לצמיחה. מדובר בתהליך הנמשך שנים, ומשפיע על איכות החיים, היחסים, ורקמת הקהילה בשנים שיבואו.
שלב זה מתאפיין במעבר פאזה של בעלי התפקידים ממצב רעיוני לביצוע פיזי  ובנייה בפועל.  

1. ארגון הבניה – יש לכך חלופות שונות, כגון:
            - בנית 'בתי אגודה' ע"י היישוב מכירתם או השכרתם לנקלטים
            - התאגדות הבונים לבניה מרוכזת עם קבלן משותף
            - 'בנה ביתך' כל משפחה מתכננת ובונה את ביתה באופן עצמאי
            - 'בקו"ם' - יצירת תנאים לקליטת משפחות בשכירות המאפשרת התערות בקהילה,
                           בטרם בניה / אכלוס הבית הפרטי

2. ליווי מקצועי ופיננסי – דרכי הסיוע לנקלטים בתהליכי תכנון הבית, תכנון המימון וביצוע העבודות

3. התכנון המפורט - שילוב הבית הפרטי במרקם היישובי, בהירות וקצב תהליכי האישור

4. המימד הציבורי - פיתוח שטחים ציבוריים, מבני ציבור ושירותי קהילה המתאימים לשינוי באוכלוסיית היישוב

5. קליטה
- הגדרת אוכלוסית היעד (בנים ואחרים, חתך גיל, התאמה חברתית)
- תהליך השיווק, ההכרות, הקבלה, המכירה, השילוב החברתי...

6. מתחים וקונפליקטים – זיהוי מוקדם של גורמי המתח בתהליכי הבניה והאכלוס והבניית המנגנונים להתמודדות יעילה איתם.

7.  השתתפות – תקשורת שטופת וטובה בין הגורמים המעורבים, היא תנאי להצלחה בשלב הזה. לשם כך מומלץ לנקוט בפעולה מכוונת ורציפה בארבעת התחומים הבאים:
- הפצת מידע – באופן שיטתי , רציף ובמגוון אמצעים
- התייעצות – יצירת פורומים להתייעצות לקראת החלטות משמעותיות בתהליך
- תאום – התכנסות סדורה של 'מינהלת' או 'שולחן עגול' ומנגנונים אחרים על מנת לתאם את המהלכים הצפויים בין כלל בעלי העניין
שותפות – יצירת צוותי עבודה משולבים כגון : צוות ליווי הבונים עם אשי בניה/פיננסים וחברה
העצמה – מתן עצמאות לגורמים שונים בהתנהלות בפרוייקט. כגון: הקמת נציגות הבונים, יצירת צוות 'קבלת פנים' בנפרד מו' קליטה...

 עצות לעשייה מיטבית
1. יצירת תוואי ברור לתהליכי הבניה והאכלוס
2. היכולת לאכלס 'שכונה' ולא טפטוף של בונים בודדים שלא מחוברים
3. יצירת חיבור לקהילה עוד בטרם האכלוס
4. יצירת הכרות וקשרים אישיים עם הבונים עוד בטרם עברו להתגורר ביישוב
5. טיפול מכבד ויעיל במתחים ומחלוקות