שלום אורח

-A A +A

גורמים יוזמים ומעורבים בצמיחה

הקהילה היא זירת מפגש בין גורמים רבים, חיצוניים ופנימיים, המשפיעים על התפתחות היישוב, כל אחד בדרכו שלו.

תוכלו להכיר כאן היבטים חוקיים , מנהליים והתנהגותיים של: המדינה ומוסדותיה, המועצה האזורית, מנהיגות ומוסדות היישוב, הקהילה הקולטת והמשפחה הנקלטת.

במקרים רבים יישוב בוחר להתפתח באמצעות פרויקטים מקדמי צמיחה, כגון מוסד חינוכי, אתר תיירות, או משימה חברתית.