שלום אורח

-A A +A

הון חברתי

מושג ההון החברתי מתאר את מערכות הקשרים והיחסים בין חברי הקהילה. פקסטון (Paxton, 2002) מבחינה בין הון חברתי אובייקטיבי המתבטא ברשתות חברתיות ובהתארגנויות לבין הון חברתי סובייקטיבי הנוגע לתחושת האמון והמחויבות לנורמות. המרכז למנהיגות בקהילה שדמות  כינס בספר "לשם שינוי ביחד", מגוון תאוריות ופרקטיקות המבססות תהליכי פיתוח קהילתי על טיפוח ההון החברתי. מחקרים רבים (Putnam & Feldstain, 2003 ) מלמדים כי שילובם של שלושה סוגי הון חברתי תורם באופן משמעותי לשגשוגן של קהילות:  

1.         הון מלכד (Bonding): קשרים היוצרים לכידות פנים קבוצתית ומאפשרים לקבוצות להשיג את מטרותיהן. ההון המלכד קשור באופן הדוק למושג העוצמה בתוך רשתות תקשורת אופקיות בין שווים. יחד עם זאת הוא עלול להקשות על פיתוח יחסי גומלין עם קבוצות וארגונים אחרים. כך למשל קבוצה בקהילה המהווה 'בועה' סגורה בשגרה עלול למצוא עצמה ללא קשרי חוץ חיוניים בעת הצורך.
דוגמא ליצירת הון מלכד היא טיפוח קשרים בין משפחות צעירות ביישוב.

2.         הון מגשר (Bridging): קשרים בין קבוצות בקהילה ובין קהילות המאפשרים להן להוות משאב זו לזו. יחד עם זאת הגורמים בקהילה המחזיקים בקשר החיצוני ('מחברים') עלולים להשתמש בו באופן מניפולטיבי שלא בהכרח מועיל תפקוד המערכת. דוגמא להון מגשר הוא יצירת ועדות וצוותים בהם חברים נציגי 'שכונות' שונות ודורות שונים בקהילה.

3.         הון מקשר  (Linking): קשרים חוצי מעמד חברתי, שהוכחו כמסייעים לקהילות וארגונים להשיג משאבים חיצוניים במצבי חירום (Victoria, 2003; Berke et al., 1993). המחיר של שימוש יתר בהון מקשר, עלול להיות, פיתוח יחסי תלות, שבסופו של דבר יפגעו ביכולת ההתמודדות בחרום.
דוגמא להון מקשר היא קשר טוב בין היישוב למועצה האזורית וטיפוח קשרים טובים עם בני היישוב החיים מחוצה לו.

ככל שרמת הנוכחות של שלושת סוגי ההון החברתי גבוהה יותר כך הם מאזנים זה את מגבלותיו של האחר ומגדילים את נגישות הארגון למשאבי התמודדות לקראת ובעת חרום. הדרך לטיפוח הון חברתי היא יצירת נורמות של אמון, הכרות, הדדיות והשתתפות פעילה של מגוון רחב ככל האפשר של תשבי הקהילה בחיים הציבוריים