שלום אורח

-A A +A

החלטות רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל היא גוף משמעותי בקביעת מדיניות קרקעית ביישובים כפריים.

מרבית ההחלטות הרלוונטיות לצמיחה עוסקות בתחומי קרקע למגורים וקרקע לתעסוקה.

להלן רשימת החלטות ראשיות והנושאים בהן הן עוסקות:

 

החלטה 1315 -  בנייה למגורים באגודות יישובים חקלאיים, שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודש שיתופית חקלאית.

החלטה 1155  - עוסקת בהיקף יחידות הדיור המותרות לפיתוח בהרחבה קהילתית

החלטת מנהל 1355 :עוסקת בקקביעת הזכויות בחלקת המגורים במושב עובדים, אגש"ח, כפר שיתופי   קרא באתר 

החלטת מנהל 1314 על בניה למגורים בקיבוצים אשר קיבלו החלטה על שיוך לפי 751 קרא באתר 

החלטת מנהל 1380 על רכישת זכויות למגורים עי אגש"ח שהוא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי, או מושב שיתופי . קרא באתר