שלום אורח

-A A +A

היבטים משפטיים

הישובים הכפריים חותרים להבטחת המשך קיומם. כדי להבטיח זאת, מקיימים הישובים הליכים של קליטה וצמיחה. יחד עם זאת, בעוד בעבר הרחוק, מגורים בישוב הכפרי כללו סדרה אחידה למדי של יחסי גומלין משפטיים בין הישויות הישוביות לפרטים, הולך מצב זה ומשתנה על רקע התמורות שעובר הכפר בישראל.

בהיבט המשפטי כוללות התמורות המשפטיות שעבר המגזר הכפרי סיווגים שונים של ישובים , התייחסות שונה של מוסדות המדינה לסיווגים השונים, קליטת אוכלוסיות מגוונות במעמדות משפטיים שונים, צורות התאגדות מגוונות וריבוי מודלים של התארגנות החיים הפנימיים בישובים. לכל סוג התיישבות ולכל מעמד ופרט מצטרף, סדרה של חובות וזכויות משפטיות המוגדרות באופן ייחודי לכל ישוב (בכפוף לחוק כמובן) ומתייחסות בין היתר להיבטים קנייניים, כלכליים, ולערבות ההדדית  בין הגורמים המרכיבים את הישוב הכפרי.  חשוב אפוא לציין, כי הנאמר בהמשך מתייחס להיבטים הכלליים של הנושא ואין בכך כדי להחליף ייעוץ משפטי ספציפי.

פעמים רבות נבחנים ההיבטים המשפטיים בעיניי ההליכים המשפטיים כגון: בג"צ, עתירות ותביעות, אולם פעולה נכונה בהיבט המשפטי היא כזו,  אשר לוקחת בחשבון את מטרותיה של הקהילה וחזונה לגבי עתיד הישוב ומאפשרת תשתית משפטית הולמת, אשר תתמוך בחזון ובמטרות הקהילה בישוב, הן בהיבט הפנים יישובי-הקהילתי והן בהיבט הסטטוטורי מול מוסדות המדינה ורשויותיה.  

כל שלבי הצמיחה כוללים היבטים משפטיים בתחום מקרקעין וקניין, בתחום ההתאגדות, בתחום המוניציפלי  ועוד.  כל התחומים הללו עוברים תמורות משפטיות מחייבות כל העת. כך לדוגמא חלים שינויים במדיניות התכנון הארצית, רשות מקרקעי ישראל משנה את החלטותיה הנוגעות לקרקעות הישובים הכפריים והקצאתן. לפיכך, ייעוץ משפטי מלווה של כל התהליך, החל מתחילתו, חיוני.

לשלבים שונים בתהליך הצמיחה דגשים והיבטים משפטיים שונים:

בשלב הראשוני של קביעת המדיניות