שלום אורח

-A A +A

היבטים פיננסיים

13.2.14

תהליך הצמיחה מצריך מקורות מימון החל מהשלב הרעיוני וקביעת מדיניות הצמיחה ועד למציאות הקהילתית החדשה. במהלכה של הצמיחה נדרשים הן הנקלטים והן המערכת הקולטת לשאת בעלויות שונות. הצלחתה של הצמיחה בהיבטים פיננסיים מבוטאת במונחים של צמצום עלויותיה. תהליכי קבלה , קליטה ואכלוס מהירים, יעילים, הן מצד הישוב והן מצד המשתכנים החדשים יסייעו בצמצום העלויות. הסיבות להתמשכות הליכים כוללות עיכובים בקבלת החלטות ביישוב הקולט, עיכובים בעבודת מוסדות המדינה ועיכובים הקשורים למבצעי הבנייה בפועל.  לאזור הגאוגרפי בו מתבצעות הקליטה והבנייה, וכן להשתייכות לאזורי עדיפות לאומית יש השפעה על גובהם של סעיפי ההוצאה השונים.  סעיפי ההוצאה העיקריים של היישוב כוללים בדרך כלל את עלותם של בעלי המקצוע והעוסקים במלאכה, וכן תשלום על שירותים שונים. סעיפי ההוצאה העיקריים של הנקלטים כוללים בדרך כלל, את עלות הקרקע, עלות התכנון והבנייה, מיסים, אגרות והיטלים, וכן עלויות המימון. יש לזכור כי מעבר לעלויות הבנייה קיימות עלויות נוספות על הנקלטים והיישוב: תשתיות מיסים שונים ועוד , בהם יש להתחשב בניתוח ההיבטים הפיננסיים. הטבלה הבאה מפרטת באופן כללי את העלויות הישירות של הבנייה ולוחות הזמנים לתשלום:

הגדרת הצלחה: מימון מוצלח הוא כזה שמגייס את מלוא ההון הדרוש לתהליך, בעלויות הנמוכות ביותר, תוך העמדת בטחונות סבירים לטובת המימון.

סיכונים: הסיכונים בתהליך הם עלויות לא מתוכננות בבניה, או במימון. כמו כן  עשויים  להופיע קשיים בגיוס ההון המלא הנדרש, או קושי להעמיד בטחונות סבירים למימון. עוד על סיכונים...

עצות לעשייה מיטבית:

  1. ככל שהקשר בין בעלי התפקידים ביישוב עם הנקלטים יהיה טוב יותר, כך יש סיכוי שתהליכי הבנייה והאכלוס יעברו בהצלחה רבה יותר.
  2. אל תזניחו את הקשר עם הנקלטים. לוו אותם בכל שלבי התכנון והבנייה. ייתכן ותוכלו לעזור להם בכל אחד מהשלבים או לפחות בחלקם. כל עזרה שלכם לנקלטים תוכל לחסוך להם כסף, לעתים גם בסכומים גדולים, ובכל מקרה תתרום ליחסים איתם לאחר קליטתם ליישוב.
  3. בחלק מהמקרים, מעורבות פעילה של היישוב תוכל לחסוך סכומים גדולים: במשא ומתן מול נותני השירותים, בהשגת מימון לבנייה ובחלקים אחרים של התכנון והבנייה.
  4. אל תתעלמו מבקשות של הנקלטים. גם אם אין לכם תשובה או שהתשובות לבקשותיהם שליליות תחזירו להם תשובה. התעלמות גרועה יותר מאשר תשובה שלילית.
  5. עזרה והכוונה בשלבים הראשוניים של הקליטה יכולה לזרז את שלבי התכנון וקבלת האישורים.

לקריאה נוספת בנושא מימון בניית בתי המגורים-ראה מאגר המסמכים - ע. ברנע-מימון בנייה בקיבוצים (2010)

לעלויות הכרוכות בשלב קביעת המדיניות לחץ כאן...

לעלויות הכרוכות בשלב התכנון וההתארגנות לחץ כאן...

לעלויות הכרוכות בשלב הביצוע והאכלוס לחץ כאן...

לעלויות הכרוכות בשלב פיתוח הקהילה לחץ כאן...