שלום אורח

-A A +A

היבטים תכנוניים

תהליך התכנון הפיזי הוא ביטוי לצרכים של הקהילה, כפי שהוגדרו בחזון הישוב על מטרותיו.  תפקידו של התכנון ליצור סביבה מיטבית ובת קיימא לצרכי הקהילה והפרטים החיים בה, באמצעות חשיבה סדורה והתארגנות מקדימה לתהליך הביצוע. תכנון מחדש של ישוב ייעשה לאור ערכים המשרתים את הקהילה ויתחשב בכלל ההשפעות, חיוביות ושליליות שיצור על פלחי הקהילה השונים.

מהלך התכנון הפיזי  דורש מעורבות קשת של בעלי מקצוע מתחומים שונים, מקורות מימון ומערכת ארגונית תומכת של בעלי תפקידים. לפיכך, נדרש במקביל גם תהליך של התארגנות וקבלת החלטות. על הגורמים היוזמים והמעורבים בצמיחה לחץ כאן

כל הרחבת ישוב דורשת תכנון. סוג התכנון והיקפו תלוי במצאי התכנוני הקיים ובסטטוס התוכניות הקיימות. לפיכך, יש לבצע, בעזרת מתכנן, בדיקת התכנות ראשונית, שמטרתה לקבוע אם קיים פוטנציאל תכנוני מסוים בשטח, אם כדאי להתחיל בתכנון ואילו סוגי תכניות נדרשות לפיתוח. לצורך כך, יבצע המתכנן בדיקות ראשוניות של קיבולת התכנון ומגבלות התכנון הקשורות בקרקע, בעלויות, תשתיות קיימות ומתוכננות, מצב תכנוני קיים ותוכניות בהכנה, מערכות תחבורה באזור, תנאים סביבתיים ומגבלות אחרות. המוצר הסופי של בדיקת היתכנות הוא המלצה אם להתחיל תהליך של תכנון ואם כן – לקבוע את רמת התכנון הנדרשת ובאילו תנאים.

: ייתכנו נקודות מוצא שונות לתכנון

1. ישוב שיש לו מלאי תכנוני בתב"ע מפורטת, התואם את חזון הישוב  על יעדי הצמיחה הדמוגרפית הכלולים בו , והוא תואם את יעדי תמ"א 35.  במצב כזה ניתן לגשת ישירות לתכנון מפורט.

2.ישוב שטרם מיצה את המלאי התכנוני אך קיימות בעיות  במימושו (קו חשמל, עלויות פיתוח גבוהות, בעיות ניקוז, עתיקות וכו'). במקרה כזה הפעולה צריכה להיות מול הגורמים המעורבים. ייתכן שהפתרון יחייב תב"ע מפורטת חדשה, או תכנון מפורט לפתרון הבעיות הקיימות.

3. ישוב שאין לו מלאי תכנוני מספק להרחבת הישוב, קרי התב"ע המפורטת אינה מאפשרת תוספת של יחידות דיור, יש צורך בהכנת תב"ע מפורטת חדשה ולאשרה במוסדות התכנון

אם אנחנו דנים בישוב באחד משני המודלים האחרונים יש לקחת בחשבון:

· מקורות מימון לתכנית- עלותה של הכנת התוכנית  היא כמה מאות אלפי שקלים, מי מממן- הישוב, המועצה, משרד החקלאות, כולם יחד?

· מי מוביל את הכנת התכנית- היישוב, המועצה, היזם? מה היתרונות ומה החסרונות של כל חלופה (שליטה על התוצאה, מקצועיות, קצב, התאמה למדיניות ישובית).

תהליך משותף של המועצה והישוב לבחירת אדריכל, יועצים, מיפוי, סקרים, צוות תכנון ובניה

נתן לקרוא עוד בשלבי הצמיחה,קרא עוד