שלום אורח

-A A +A

המדינה ומוסדותיה

כאן תמצאו קישורים לאתרים מהם תוכלו ללמוד על משרדי ממשלה ורשויות ממשליות המשפיעים על  התפתחות היישובים הכפריים:

חטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, זרוע ממשלתית לפיתוח ההתיישבות הכפרית.

האגף לענייני הכפר במשרד השיכון, מופקד על התכנון, הבנייה והאכלוס במגזר הכפרי.

הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, כוללת יחידות לתכנון כפרי אזורי ותכנון כלכלי.

רשות מקרקעי ישראל, מנהלת את קרקעות המדינה וממונה על הקצאת קרקעות להתיישבות הכפרית.

מנהל התכנון במשרד הפנים, אחראי להליכי תכנון ובניה כולל תכניות מתאר ארציות ואזוריות (תמ"א) מהן  נגזרות תכניות מקומיות.

מרכז המועצות האזוריות, באתר ניתן למצוא חומרים במגוון סוגיות מקצועיות ומידע על עבודת הועדות בתחומים שונים והפניה לאתרי המועצות האזוריות.