שלום אורח

-A A +A

המועצה האזורית

המועצה האזורית היא זרוע של השלטון, כפופה למשרד הפנים – כלליו ותקציביו. המועצה האזורית אחראית על הוועדים המקומיים ביישובים הכפריים, על השירותים הניתנים לתושבים ועל ניהול התקציב של הוועדים. לאחר שהארגונים והגופים אשר בעבר הובילו את מעשי ההתיישבות נחלשו מאד בעשורים האחרונים, נוצרה מציאות החדשה, שונה משמעותית מזו שהית במאה השנים הראשונות להתיישבות. מתוך החלל הזה, נוצר ביישובים רבים מצב משברי – כלכלי ואירגוני, משפטי ותכנוני - שדרש התערבות של גוף חיצוני, אלטרנטיבי לתנועות המיישבות ולארגונים הכלכליים התנועתיים.

האחראיות והסמכות הסטטוטורית של המועצות, בהקשר לצמיחה מוגבלות, אך למרות כך ישנה היום הבנה ברוב האזורים, שהגורם היחידי המסוגל להוביל צמיחה יזומה, הוא המועצה. דרכי ההתארגנות של המועצות בקשר לצמיחה שונות ומגוונות. ננסה להציג כאן את מכלול הניסיון המצטבר ואת הכלים השונים שנוצרו.

עומק הובלת המועצה האזורית את הצמיחה משתנה בין מועצה למועצה כתוצאה משוני תפיסתי בין המועצות, וכתוצאה משוני בנתונים שלהם (מרחק מהמרכז, תדמית, משאבים ועוד). בנוסף, עומק ההובלה נקבע כתוצאה מהאיזון שבין יתרונות המועצה (גודל, מקצועיות, משאבים וכו') לבין שמירה על הייחוד, העצמאות והאוטונומיה של היישוב.

עצות לעשיה מיטבית

תכנון אסטרטגי אזורי - תכנון זה, נפתח לרוב עם תהליך ציבורי רחב המשתף את הנהגת היישובים וגורמים נוספים, ובמהלכו נקבעים יעדים אסטרטגיים אזוריים. תוצר לואי חשוב של התכנון האסטרטגי, הוא גיוס ההנהגות היישוביות והתושבים כשותפים לדרך. ישנם אזורים שהפכו כלי זה לכינוס שנתי, כאשר מדי שנה דנים על היבטים שונים של הצמיחה כפי שעולים מהצרכים בשטח.

התארגנות המועצה ו"לוויניה" (החברה הכלכלית, מח' ההנדסה וכד') לבצוע המשימות הנובעות מההחלטות האסטרטגיות. התארגנות זו היא בדרך כלל פועל יוצא מתפיסת עולמה של המועצה לגבי עומק תפקידה בהובלת הצמיחה. ניתן לשלב כמה כלים בתחום:

הקמת מחלקת יישובים המתכללת את התחום והשלכותיו במועצה ויוצרת ממשק רציף עם היישובים בנושא ובכלל.

הובלת תחום התכנון- מיפוי המצב התכנוני והפיזי ברמת האזור וברמת היישוב הבודד, יצירת תיעדוף לתכנון ופיתוח, גיוס משאבים לתכנון ויצירת קשר עם הגורמים השונים הרלוונטיים (משרד הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל וכו').

יצירת מאגר "מוצרים" לצמיחה באזור.

ניהול תהליכי מיתוג ושיווק אזורי.

הפעלת מרכז מידע\שיווק אזורי ומשווקים ביישובים.

הצבת בעל תפקיד במועצה לקידום הצמיחה, ניהול המידע, הכשרה והסרת חסמים.

הקמת חברה כלכלית בבעלות המועצה לצורך ביצוע פעולות, כגון: ביצוע תשתיות בהרחבות, התקשרות עם משתכנים, ביצוע פעולות שיווק ועוד. חברה זו מציעה את שרותיה ליישובי האזור. היקפי הפעילות שלה הם בדרך כלל ביחס הפוך לרמת הכדאיות הכלכלית ליזמים פרטיים באזור הספציפי.

הקמת יחידה ללווי ישובים בכל הקשור להתארגנות היישוב לקראת צמיחה יזומה -  בהיבטים הקהילתיים, הארגוניים, הכלכליים, התכנוניים, המשפטיים יחידה זו עוסקת גם במיפוי מצב ההנהגה ביישוב ובהכשרת בעלי תפקידים וצוותים שונים.

הקמת יחידה אסטרטגית שאחראית על איסוף מידע, עיבודו ופיתוחו לתכניות ארוכות טווח. תפקידה לזהות מגמות וצרכים של היישובים בתחום הצמיחה, אסוף והפצת מידע ליישובים ויצירת דרכים להתמודד עם הסוגיות העולות. המועצה יכולה באופן יזום לאסוף מידע לגבי התפתחויות בתחום הצמיחה, לנתח את ההשלכות הנובעות בכך ולסייע ליישובים להתארגן בהתאם. כלל זה נכון בתחומים רבים ומשתנים, (כללים של הרשות למקרקעי ישראל, ועד למגמות סטטוטוריות  בכללי ניהול יישובי).

סיכויים וסיכונים

  1. אם המועצה לא תיקח אחריות על נושא הצמיחה, לישובים יהיה הרבה יותר קשה להתקדם בכוחות עצמם, בגלל המורכבות ההולכת וגוברת של התהליך כולו.
  2. לקיחת האחריות של המועצה מאפשרת איגום משאבים ויצירת מערך תומך משמעותי ליישובים הצומחים.
  3. הצטברות ידע וניסיון, מאפשרת ליווי והדרכה תוך היות המועצה כתובת לתחומים רבים ומגוונים.
  4. עדיין לא כל ראשי המועצות האזוריות לקחו על עצמם את תחום הצמיחה, וגם חלק מאלה שמכריזים על היותם אחראים לצמיחה, לא תמיד אכן עושים זאת. למעשה יש קונפליקט מובנה אך מוסווה בעניין – יו''ר המועצה נבחר על-ידי התושבים הקיימים, ונדרשת ממנו ראיה ארוכת טווח, וראיית טובת האזור כולו, על מנת שיפעל נמרצות להבאת תושבים חדשים. ראיית הצמיחה, כערוץ הפחת חיים עתידי, היא ראייה ערכית חשובה, אך יחד עם היותה ראייה אחראית ומיוחדת, היא איננה חלק מהגדרת תפקידו של ראש המועצה.

קישורים

פייסבוק לגור בגולן, אתר מחלקת קליטה גולן, מט"י גולן, מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית משגב, מרכז המועצות האזוריות