שלום אורח

-A A +A

המשפחה הנקלטת

10.3.14

אנשים מחליטים לעשות שינוי. ישנן ציפיות גדולות. ישנם החוזרים 'הביתה' למקום בו גדלו, האם הוא נשאר כשהיה? ישנם המחפשים מקום טוב לילדיהם, מי יהיו חבריהם? ישנם החולמים על קהילה, קשרים חברתיים ומעורבות, האם יחושו מוזמנים?

מהו מסלול הליווי והתמיכה הנחוץ למשפחה הנקלטת? מהי  הדרך ליצירת השתלבות מיטבית בין מקורות האוכלוסייה המרכיבה את היישוב הכפרי?

בסופו של יום, המטרה המרכזית של  תהליכי הצמיחה במרחב הכפרי היא קליטת משפחות חדשות למרחב הכפרי. מקום המגורים החדש אמור לאפשר להם איכות חיים גבוהה על כל מרכיביה- אישית, חברתית, כלכלית פיזית וכו'. ברמת היישוב המטרה היא ליצור ישובים רב דוריים ברי קיימא ובעלי חוסן קהילתי גבוה. במרכזה של מטרה זו עומדת משפחה נקלטת.

עלינו להבין את התהליכים הפסיכולוגיים שתעבור המשפחה הנקלטת בתהליך הקליטה שלה, לבנות מנגנון קליטה  מותאם ולהכין את הקהילה וכלל המערכות הפועלות בה לקראת הקליטה. ברמת המשפחה הנקלטת לאור קהל היעד שנקבע יש לספק מידע ראשוני לנקלטים  הפוטנציאלים ולגבות אותו בתכנית שיווקית  מתאימה.

מעבר כרוך בחוויה משברית. המשבר נובע כתוצאה ממגוון של שינויים המתרחשים במקביל:

שינוי תעסוקתי- תעסוקה היא מרכיב מרכזי בזהותו של אדם ושינוי בה עלול לערער.

שינוי תרבותי- מצריך למידת תפקידים חדשה במשפחה ובקהילה.

שינוי ברשתות התמיכה- מרחק מהמשפחה מורחבת, שכנים, עמיתים לעבודה, צורך בייצור רשתות תמיכה חדשות. האופן בו תעבור המשפחה את חוויית המעבר תלוי בשלושה מרכיבים:

1.      המשאבים הרגשיים והאחרים של המשפחה להתמודדות עם משבר.

2.      במהירות שבה יצליחו לשמר רצף חיי שיגרה.

3.      רמת התמיכה לה תזכה המשפחה בקהילה החדשה.

בתהליך המעבר עוברת  המשפחה חמישה שלבים בדרך אל ההסתגלות. משפחות שונות יחוו את המעבר בעוצמות שונות, אך כולן יעבור משבר כלשהו.  השלבים האופייניים הם: שכרון החופש, מפגש עם תסכולים, הכרה באובדן, התלכדות, השלמה והסתגלות. להרחבה על שלבי המעבר לחץ כאן...

חשוב לציין כי במקביל לתהליך שעוברת המשפחה הנקלטת עוברת גם הקהילה הקולטת  תהליך דומה ולא פשוט. חשוב שהנקלטים יהיו מודעים לתהליך אותו הם עתידים לעבור. זה לא יבטל את המשבר אבל זה עשוי להקל על אי הוודאות. על הקהילה הקולטת להתאים את מהלכיה לשלב בו נמצאים הנקלטים. מאחר והנקלטים לא הגיעו יחד וכל אחד מגיע עם משאבים שונים הם יעברו את התהליך אחרת ויצטרכו מענים אחרים.

עצות לעשייה מיטבית:

בעת קבלת המשפחות הראשונות עלינו לפעול מולן באופן מותאם למצבן:

1.      לאחר ועדת הקבלה יש לעביר את הטיפול במשפחה מועדת הכרות לועדת קליטה (נקראת לעיתים גם מנהלת קליטה) . ועדת הקליטה אחראית  לשמור על קשר עם המשפחה שבדרך ולסייע ככל הניתן בתהליך בניית הבית שמהווה נקודה בעלת פוטנציאל משברי גבוה. 

2.      לאחר ההגעה הפיזית לישוב , יש לסייע למשפחה להתמצא מבחינה טכנית, פיזית, חברתית, ארגונית, נורמטיבית וערכית.

3.     לבסוף (ולאורך זמן מה) יש לעסוק בשילוב המשפחה  במערכות הישוב (מעורבות בועדות, פעילות חינוך ונוער, פעילות תרבות וכו'). בשלב זה יש לקיים שיחות תקופתיות עם המשפחות ולוודא את התאקלמותן.