שלום אורח

-A A +A

הערכות היישוב

הערכות הישוב לתהליך הצמיחה כוללת את מינויים של בעלי תפקידים שונים, אשר ינהלו את ההיבטים השונים של הצמיחה. בעלי התפקידים יאיישו את צוותי העבודה או המנהלות  לכל מנהלת שכזאת מוקד עניין שונה . יחד עם זאת, חובה לשמור על תאום בין המנהלות השונות, וסנכרון מתמיד בין מטרותיהן ותזמון פעולותיהן.

 

התשתית המשפטית המתאימה, נגזרת מחזון היישוב. בניית התשתית המתאימה צריכה להתייחס לכלל ההיבטים המשפטיים של התהליך, ובצמוד לאיש מקצוע מתחום זה. כך לדוגמא נדרשת בחינה באם יש צורך לשנות את תקנון האגודה, האם יש להקים אגודה קהילתית, הגדרת מערכת היחסים בין הנקלט לנכסי האגודה הקיימים ועוד.
תהליכי הקבלה והקליטה דורשים הכוונה ותשומת לב מרובה. מומלץ איפה להקים ביישוב מנהלת או צוות שזהו תחום אחריותם. מנהלת זו עוסקת הן בהכנת הקהילה הקולטת והן בהליכי הקבלה והקליטה בפועל, אל מול הנקלטים. זהו הגוף המקשר בין הותיקים ביישוב לנקלטים וככזה הוא מהווה את הגשר לצליחה והצלחת תהליך הקליטה. צוות אפקטיבי יעסוק בטיפוח אורינטציית קליטה במוסדות וקהילת היישוב בצד תכנון ויישום תהליך קליטה סדור.
המנהלת מהווה מנגנון לניהול וקבלת החלטות בתהליך התכנון והבנייה של מתחם מגורים חדש לחברי הישוב מנגנון זה מבוסס על בניית הסכמות כחלק מתהליך קבלת ההחלטות ועל שקיפות מירבית בתהליך. מינהלת הבניה פועלת מתחילת תהליך התכנון ועד מסירת הבית לחבר הקיבוץ תוך טיפול באחריות בדק ככל שנדרש. המנהלת עוסקת בשאלות כגון: בנייה עצמית (בנה ביתך) או בנייה מרוכזת, בחירת מתכננים, דגמי בנייה, תקנון בנייה, ליווי הבנייה בפועל, ניהול תקציב הבנייה, כתובת לפניות משתכנים ועוד.