שלום אורח

-A A +A

הקהילה הקולטת

1. מפתח להצלחה - קהילה המסוגלת לגבש תמונת עתיד רצויה ולשתף בה את הנקלטים. קהילה מגוייסת הרואה בצמיחה משימה משותפת הדורשת מאמץ עקבי ממושך.
2. מנהיגות – הובלת תהליך מורכב וארוך מחייבת מנהיגות המשלבת ראיית המשימות והאתגרים החברתיים, הכלכליים, הפיזיים, עם היכולת לרתום את הציבור להתמודדות איתם.
 

ב.עצות לעשיה מיטבית
1. נחישות – לדעת שצמיחה כרוכה בקשיים ולא לוותר.
- יצירת תהליך "חזוני" – קביעת זהות היישוב – וכחלק מהזהות – הפתיחות לקליטה.
- קביעת חזון ליישוב שכולל בתוכו את ערך הקליטה ועוד ערכים קהילתיים שיש ליישוב
2. הפיכת האוכלוסייה לאוכלוסיה קולטת

-          עם איזה לב אתה בא לסיפור? – חשוב לייצר מוטיבציה קהילתית ולא תועלת אישית בכל ההתבוננות על הקליטה.

-          לנסות ליצור מנוע ערכי – לבא מאהבה

-          שחרור מפחדים, יכולת להביא את האנשים לדבר גם על החששות לצד התקוות בתהליך צמיחה. לשים על השולחן גם את האיטרס האישי.

-          תהליך מתמשך של דיאלוג – שכולל גם את הילדים והחינוך

-          לתת מקום ולהתמקד בפן הרגשי של האוכלוסייה הקולטת – בתהליך ההכנה

-          האינטרס האישי כמשתלב כמרכיב בחזון – של הקהילה ושל הפרט

-          יצירת תרבות יישובית משותפת ומשתפת, קביעת שפה משותפת

-          לבנות צוותי עבודה ביישוב הותיק שיתייחסו לנושאים הנוגעים בקליטה.

-          תהליך מתמשך בבדיקת "החזון" – עד שהאוכלוסייה הנקלטת הופכת להיות גם הקולטת.
3. שיטתיות – קהילה המסוגלת לקבל החלטות ולבצע אותן , בזמן סביר.

ראה גם מחברת עבודה - ועדת קליטה ואקלום של המועצה האזורית גולן