שלום אורח

-A A +A

הקמת מיזם תעסוקתי

הקמת מיזם תיירותי ביישוב - עצות לעשייה מיטבית

על מנת לקדם מרכז תעסוקה ויזמות ביישוב יש להקים צוות שיהיה בעל מוטיבציה ורצון עז לראות את המיזם קם חרף דרך החתחתים הכרוכה בהקמת מיזם שכזה.

הצוות חייב לכלול את כל בעלי העניין והקבוצות ביישוב, נציג היישוב הוותיק, בנים חוזרים, הרחבה, בעלי עסקים קיימים, מפעלים קיימים, צעירים וותיקים. חשוב שתהיה הסכמה בצוות בדבר הקמת המקום, המודל העסקי לפיו יפעל ועוד נושאים מרכזים על מנת לשדר "קו אחיד" מול כל תושבי היישוב.

יש למפות את האזורים או המבנים בהם אפשר לקיים את הפעילות, בהיבט זה יש לבדוק את מידת הקרבה לשכנים ואת התשתיות הקיימות, בשים לב לסוג הפעילות שתתבצע במקום. יש לערוך סקר ראשוני בדבר עלות השמשת המבנה לפעילות הרצויה וכן את המשמעויות מבחינת רשות מקרקעי ישראל, לשינוי ייעודו של המבנה לתעסוקה או יזמות.

החלק העיקרי והחשוב ביותר הוא למפות את ההון האנושי הקיים ביישוב בדגש על ניתוחי עיסוק, מי הם השכירים ביישוב היכן הם עובדים, מה המקצוע שלהם, מי הם העצמאים ביישוב היכן ממוקם העסק שלהם ובאיזה תחום הם עוסקים.

תחומי היזמות והתעסוקה צריכים להישען על ההון האנושי ביישוב מכמה טעמים. באם רוצים לייצר מרכז ביישוב הוא חייב להיות מושתת על הסכמה ורצון התושבים. מקום שישקף את צרכי התושבים ביישוב יהיה מקום שיקום בהצלחה, עם מיעוט התנגדויות. כך גם לגבי התפעול השוטף של המקום שיגרור סביבו התנגדויות שכנים בהיבט של תנועת רכבים, רעש, וכיו"ב. טעם נוסף בגינו רצוי להישען על ההון האנושי היישובי הוא הרצון לאייש את היישוב במהלך כל שעות היום.

את המיפוי ניתן לעשות בדרך של שאלונים או קבוצות מיקוד או ראיונות עומק בהתאם למידע שרוצים להשיג, לכל דרך חסרונות ויתרונות.

לאחר קבלת המידע הצוות יבחן אפשרויות ורעיונות למיזמים וישתף את הציבור בתהליך, גם כאן בהליך של שיתוף הציבור יש להקפיד על כך שיהיה ייצוג הולם לכל הקבוצות ביישוב: תושבים ותיקים, בנים חוזרים, תושבי הרחבה, צעירים וותיקים, בעלי עסקים ביישוב, יזמים ועוד.

לאחר קבלת הרעיונות מהציבור ובחירת הרעיון המוביל שעונה בצורה מיטבית על צרכיי היישוב והקהילה, יש להמשיך ולבנות מודל עסקי, בדיקת היתכנות כלכלית, תוכנית שיווקית וכיו"ב - עניינים הקשורים בהליך הקמת עסק. מומלץ לקחת יועץ עסקי בשלב זה.

בד בבד מומלץ להמשיך בפעילות קהילתית, במקביל, להמשיך ולייצר הסכמות להקמת המיזם כאמור ולפתור באמצעות גישורים בקהילה סכסוכים העולים תוך כדי בניית המיזם.