שלום אורח

-A A +A

הקמת צוותי עבודה

יישוב כפרי משגשג בזכות היכולת לארגן את הקהילה לפעולה. אנו קוראים לכך 'עקרון ההפעלה'. המאמץ המתמיד להפוך כל תושב לאדם הפועל למען עצמו ואחרים.

השתתפות פעילה של החברים מגבירה את תחושת הקשר למקום ולאנשים, מגדילה את המשאבים ויוצרת חוסן חברתי המאפשר התמודדות מיטבית עם מצבי משבר ואסון.

תהליכי צמיחה ופתוח קהילתי מהווים הזדמנות להרחיב את מעגל הפעילים ביישוב.

איך עושים זאת?

1.      השתתפות – כאשר משתפים את הציבור במידע, מתייעצים איתו לגבי מהלכים משמעותיים ומכבדים אותו, גובר הסיכוי כי אנשים יהיו מוכנים לפעול. להרחבה בנושא שיתוף והשתתפות לחצו כאן.

2.      יוזמות – מאפשרים ואף מעודדים אנשים לייזום ולבצע פעילויות בקהילה

3.      ממלאי תפקידים – אנשים הלוקחים על עצמם לטפל בעניין מסוים למשל ארגון עזרה ליולדות.

4.      צוותי משימה – מינוי צוות למשימה מוגדרת המוגבלת בזמן. למשל הכנת מסיבה, ניסוח תקנון בריכה, חיבור משפחות 'מאמצות' לתושבים חדשים. צוותי משימה מקבלים בדרך כלל מינוי מועדה או ועד. מומלץ שלפחות אחד מחברי הצוות יהיה חבר הגוף הממנה.

5.      ועדות – ועדות פועלות בדרך כלל, מכוחו של הועד המאציל להם אחריות וסמכות לפעול בתחום מוגדר, כגון: בטחון, חינוך, תרבות, קליטה. גם אם הועדה נבחרת ע"י הציבור, היא פועלת מכוחו של הועד המקומי או ועד האגודה. לעיון בעצות להפעלת ועדות לחצו כאן.

6.      מוסדות נבחרים – על פי חוק, מנוהל היישוב על ידי מוסדות נבחרים כגון: ועד מקומי, ועד אגודה, ועדת ביקורת.  למוסדות אלו יש אחריות וסמכות פורמלית. לעיון במדריך לחבר ועד לחצו כאן.

מה יגרום לאנשים לפעול בהתנדבות למען הקהילה ?

1.      הזמנה – לא לקחת כמובן מאליו . להזמין באמת.

2.      מניע אישי – אנשים רוצים לקדם עניין אישי או קבוצתי וטוב שכך. כאן חשוב לוודא גילוי נאות של העניין האישי וקיום איזון בין בעלי עניין שונים בצוות.

3.      קבוצת הפעילים – יצירת תחושת צוות, אוירה חיובית, אכפתיות וקירבה בין חברי הצוות הופכת את ההשתתפות עצמה לחוויה והמהווה מניע משמעותי להתמדה.

4.      העונג לתת – אנשים נהנים לעשות טוב לאחרים. הצלחות ואפילו קטנות, דברי תודה והוקרה לעושים מהווים זרז להמשך עשייה.

5.      דוגמא אישית – השתתפות אנשים בפעילות חברתית מעודדת אחרים לעשות כמותם, לקחת על עצמם אחריות בקהילה. כך בסופו של דבר נוצרת נורמה של עשיה חברתית שכולם נהנים ממנה.

6.      יוזמה – אנשים אוהבים להיות שותפים במה שהם יזמו...