שלום אורח

-A A +A

הרקע למדריך

ההתיישבות הכפרית עוברת בעשרים השנים האחרונות שינוי רחב ועמוק. השינוי נוגע להרכב האוכלוסייה, לתרבות ולמבנה הארגוני, לדפוסי הפעילות, ליחסים בין התושבים,  להסדרים חוקיים ותכנוניים הנוגעים לניהול היישוב ועוד. ישובים רבים, בעיקר בפריפריה, טרם סיימו את היציאה מהמשבר שפקד את המגזר הכפרי, ומספר לא מבוטל שלהם עסוקים ביציאה מן המשבר הדמוגרפי וחזרה לדרך חיים קהילתית המתאפיינת בצמיחה דמוגרפית וחיי קהילה פעילים.  בין מטרותיה של החטיבה להתיישבות נמצאת גם מטרת הסיוע להתיישבות בפריפריה. צמיחה במגזר הכפרי בפריפריה בכלל, וצמיחה דמוגרפית בפרט הוגדרו בחטיבה כאחד האתגרים החשובים של העשייה.  

בשנים האחרונות נצבר ניסיון לא מבוטל בטיפול בסוגיית הצמיחה בהתיישבות. ניסיון זה מתאפיין בידע דינמי, המתעדכן ומתחדש כל העת.   ידע זה נצבר בעיקר כתורה שבעל פה. לאורך הדרך הופקו מסמכים שונים בדפוס, אולם אלה התיישנו במהרה, לאור הדינמיות הרבה בתחום.  יחד עם זאת, אותה דינמיות גם העלתה את הצורך במדריך עדכני ורלוונטי לעוסקים במלאכה.

מרחב צפון בחטיבה להתיישבות יזם תהליך ליצירת אתר אינטרנטי "המדריך לצמיחה כפרית", שמטרתו לאגם את הידע והניסיון הנצבר , אשר יעודכן באופן שוטף ויהווה בסיס למידע עדכני ורלוונטי בתחום זה.