שלום אורח

-A A +A

יצירת החזון

 

החזון מגדיר את תמונת המצב העתידית המיטבית של הישוב כפי שתופסים אותה תושביו.

בחזון צריך שיהיו כמה משפטי מפתח בהם מתארים בתמציתיות את מהות הישוב. נתן לכלול בו דימויים או ציורי עתיד שיש בהם "חלום".

בתוך החזון כדאי להזכיר את הייעוד של הישוב לשם מה הישוב קיים ומה ייחודיות שלו:

" מקום בו כל מי שגר תהיה לו איכות חיים טובה ומערכת קשרים משמעותית עם יתר התושבים בקהילה.."

מה הם הערכים המרכזיים המבטאים את עמדות התושבים כלפי הישוב : "ישוב בו קיימת עזרה הדדית, הכרות וסולידריות חברתית.."

החזון צריך להוות מעין מטריה גדולה ממנה נגזרות מטרות העל והתכניות לניהול הישוב.

החזון מקפל בתוכו אידיאל נשגב ('גדול מהמציאות')  המאתגר את אנשי היישוב לפעול להגשמתו. החזון מתרכז יותר בהוויה מאשר בעשיה. הוא מתמקד בערכים, בעקרונות, ביחסים בין אנשים וקבוצות , בין דורות .
השיחה על החזון, חשובה לא פחות מהניסוח שלו, זו הזדמנות לאנשי היישוב להקשיב אלו לאלו, לחלוק את שאיפותיהם ודאגותיהם ולהתרומם מעל עניני היום יום
מומלץ לברר את החזון היישובי בסיוע הנחיה חיצונית. בדרך כלל ישנם ממלאי תפקידים במועצה האזורית, בתנועה או בחטיבה להתיישבות היכולים לסייע בהכוונת היישוב לתהליך בניית חזון.