שלום אורח

-A A +A

מטרת המדריך

המדריך נועד לסייע בידי כלל בעליי העניין העוסקים בצמיחה כפרית להתמודד בהצלחה עם אתגרי הצמיחה הכפרית, ולשפר את ידיעותיהם על מנת  להוביל לצמיחה בת קיימא.

צמיחה כפרית היא תהליך מורכב המשלב שחקנים רבים ומגוונים, וכן יש לו היבטים חומריים, ארגוניים, חברתיים וערכיים. מטרת המדריך היא ליצר זירת דיון ושפה משותפת, שתחדד את הידע, תחשוף מוקשים אפשריים לתהליך  ותתמוך ביצירת שיתופי פעולה בין הגורמים.

המדריך בא לשרת את הפועלים לקידום צמיחה כפרית. לפיכך כתיבתו התבצעה באוריינטציה יישומית העוקבת אחרי הכרונולוגיה של התהליך . בנוסף, כולל המדריך הזמנה של העוסקים בתחום להגיב, להוסיף מידע, לפתח את הידע ואת נגישותו הן לקהל הרחב והן לבעלי התפקידים.