שלום אורח

-A A +A

מנהיגות ומוסדות היישוב

ביישוב ישנם מוסדות רבים, כגון: ועד מקומי, אגודה שיתופית, אגודה מוניציפלית ובנוסף ועדות , צוותי משימה וממלאי תפקידים. הצלחת הצמיחה היישובית נשענת על תרומתם המשותפת של כל אלו.

 עצות לעשיה מיטבית

1. גישה רב תחומית – צמיחה נוצרת מתוך עשיה משותפת של החברים, מתכננים פיזיים, מנהל הקהילה, רכז משק, עורכי דין, פרוייקטורים, יועצים, בעלי תפקיד במועצה...
2. יצירת מבנה ארגוני מתאים – שילוב בין הגורמים הקיימים בקהילה , כגון: הנהלה חברתית, ועדת קליטה, ועדת בניה לבין צוותים ייעודיים, כגון: צוות הפרוייקט. ניתן לקיים זאת באמצעות ציגי ועדות השותפים בצוות ו/או פגישות תיאום בפורם רחב מעת לעת.
3. חוסן קהילתי – אמון, שקיפות, שפה משותפת, התאמה לרוח המקום, יכולת התארגנות, יחסים טובים... בניית חוסן קהילתי מסייעת לצמיחה דמוגרפית מיטבית.
4. משנה סדורה – יצירת בהירות והסכמה על התהליך , לכל אורכו. כולל ליווי אישי של הנקלט מרגע קבלתו ועד קליטה מלאה.
 

סיכויים וסיכונים
- העיקר לא לפחד כלל - ההזדמנויות בתהליך נוצרות מתוך מצבים בלתי אפשריים. צריך להמציא את עצמנו מחדש, למצוא חליפה מתאימה, ולא להיות שבויים של החלטות קודמות.
- יוזמה ולקיחת סיכון מאפשרים פריצת דרך
- עיתוי – יציאה מאוחרת לדרך עלולה לדחוף להחלטות חפוזות על רקע תחושת משבר (לדוגמא חוסר ילדים במערכות החינוך). יציאה מוקדמת מדי עלולה לייצור מצב של אי בהירות לגבי דמות היישוב העתידי והסטטסים השוים בתוכו מה שעלול לגרור צורך ב'תיקונים חריפים' מדי בתוך התהליך. כך שיש לצאת לאחר בהירות מסויימת לגבי אופי היישוב ולפני שתהליכי 'דעיכה' מתפתחים.