שלום אורח

-A A +A

מנהלת קליטה יישובית

20/02/14

תהליכי הקבלה והקליטה דורשים הכוונה ותשומת לב מרובה.  מומלץ איפה להקים ביישוב מנהלת או צוות שזהו תחום אחריותם. מנהלת זו עוסקת הן בהכנת הקהילה הקולטת והן בהליכי הקבלה והקליטה בפועל, אל מול הנקלטים. זהו הגוף המקשר בין הותיקים ביישוב לנקלטים וככזה הוא מהווה את הגשר לצליחה והצלחת תהליך הקליטה. צוות אפקטיבי יעסוק בטיפוח אורינטציית קליטה במוסדות וקהילת היישוב בצד תכנון ויישום תהליך קליטה סדור. 

מן הפן הקהילתי-חברתי נושא הצוות  בתפקידים הבאים:

1.אחריות לגיבוש אסטרטגיה של קליטה.

2.היגוי המערכות היישוביות להיות "מוכוונות קליטה" : החל מיצירת מודעות של המערכות הקיימות לנושא הקליטה, וכלה בשינויים ויוזמות ארגוניות, מנהליות וקהילתיות מותאמות קליטה.

מן הפן הביצועי נושא הצוות בתפקידים הבאים:

1.ליווי הנקלטים והקולטים בתהליך הקליטה וחיזוק אווירה אוהדת לקליטה. בכלל זה:  הצפה של צרכים, גיבוש ומתן תשובות לשאלות שונות, עדכונים בכתב, הפניה לגורם רלוונטי בישוב, זיהוי והתמודדות עם התנגדויות ואיומים בקרב הקהילה הקולטת, יצירת שיח העושה שימוש בטרמינולוגיות ובתפיסה מתחום בינוי הקהילה .

2.העמקת ההיכרות בין החברים והתושבים החדשים והוותיקים באמצעים נוספים למשל ועדת תרבות (משפחות מארחות ו/או מאמצות, פרויקטים ספציפיים).

3.פרסום עלון קליטה והכנת ערכת קליטה, (דיוור ישיר ומסירת מידע לכלל התושבים/חברים בישוב על התקדמות הפרויקט)

4.זיהוי וניהול קונפליקטים, ככל שלא הוגדר הטיפול בהם באחריות גורם אחר.

5.הוצאה לפועל של משימות ביצועיות, אם אין בעל תפקיד אחר בישוב, אשר ייקח עליהן אחריות – לדוגמא, קידום אתר אינטרנט.

סמכויותיו של הצוות נגזרות מן הגופים הבוחרים והממונים עליו ועל-פי תקנון האגודה הספציפי של היישוב. כך לדוגמא, בקיבוץ שואב הצוות את סמכויותיו מוועד הנבחר או מאסיפת החברים ואילו במושב....

עצות לעשייה מיטבית:

1.שותפים לדרך - מומלץ לגבש את מדיניות הקליטה עם הועד המנהל, על מנת למנוע חילוקי דעות ומאבקי כוח מיותרים. גיבוש דרכי העבודה של צוות הקליטה, מומלץ שיכלול גם פורום לדיון בחילוקי דעות בתוך צוות הקליטה, או בינו לבין חברי הנהלת היישוב.

2.הרכב הצוות – מומלץ שבצוות יהיו חברים תושבים ותיקים ונקלטים חדשים. חשוב שיכללו בצוות בעלי תפקידים בכירים בקהילה כגון: מנהל קהילה, מזכיר, מנהל/ת חינוך, נציגי וועדות תרבות, רווחה, תכנון ועוד. מומלץ צוות שבו 10 חברים ומעלה.

3.מומלץ שעבודת הצוות תכלול מעורבות במערכות יישוביות ואזוריות. להרחבה על נקודות מעורבות מומלצות...

4. מומלץ לבקר את תהליך הקליטה לאורך הדרך. ישנם מדדים ל"קהילתיות" ולהצלחת תהליך הקליטה ופיתוח הקהילה, אולם יש לזכור, כי הצלחה כזו חייבת להימדד בטווח זמן ארוך (כמה שנים).

יחד עם זאת, לאורך הדרך ישנם  מספר מדדים שניתן להשתמש בהם: מדדים של ביצוע ויישום החלטות הצוות, מדדים של שביעות רצון (לאורך התהליך), הן של חברי הצוות, והן של התושבים/חברים, חדשים וותיקים כאחד.