שלום אורח

-A A +A

מקורות מימון

מקורות המימון הנפוצים לתהליך הבנייה הם  הבנקים, המעמידים הלוואות ומשכנתאות לבניית הבתים, וכן, בהיקפים קטנים יותר, הממשלה-באמצעות הלוואות מקום או מענקים באזורי פריפריה ואזורי עדיפות לאומית.  מחירן של ההלוואות הבנקאיות משתנה בין הבנקים השונים.  לא ניתן לאפיין מראש את עלות ההלוואה עפ"י גודל הבנק או מאפיינים אחרים שלו. זהו שוק דינמי מאוד,  ועל הלווים לערוך סקר שוק על מנת לאתר את ההלוואות הנוחות והזולות ביותר. בשלבים המוקדמים של קביעת המדיניות מסייעת המדינה באמצעות משרדי הממשלה השונים וגופים כגון משרד החקלאות, החטיבה להתיישבות , וכן עוסקים בכך תנועות וארגונים שונים. 

נושאים בבנייה: קרן קמע, מקורות מימון של משרדי ממשלה: כגון משרד השיכון, מתווה ברטה; משרד החקלאות- שיקום תשתיות