שלום אורח

-A A +A

נושאים לטיפול במהלך הצמיחה

תהליך הצמיחה הינו תהליך מורכב  הכולל היבטים מגוונים. היבטים אלה שייכים לדיסציפלינות שונות, וחשוב להעזר בהם בידע מקצועי.

בהמשך נסקור את ההיבטים השונים של תהליך הצמיחה.