שלום אורח

-A A +A

דיור

שיעורי דמי הוון בשיוך דירות בקיבוץ: החלטה 1366 : משרד בועז מקלר .
שיוך בקיבוצים מצגת של ערן גליק
תהליך חברתי בנושא שיוך קיבוץ אפיקים אמיר רומנו

עליך או להרשם על מנת להשתתף בהקמת מאגר הידע של הצמיחה הכפרית