שלום אורח

-A A +A

התיישבות

סיפור מקום - מ.א גלבוע ראש המועצה עובד נור
פיתוח כלכלי אזורי נורית צור רבינו
הערכות לצמיחה - מ.א בני שמעון סיגל מורן.
שיטת מיסוי בקהילה בועז אמיר קיבוץ מירב
ישובים בתת איכלוס לאה שלם
ראיון עם יואב אריאל
ישוב לדורות - מ.א משגב ספר התכנית
תמורות במרחב הכפרי- פרופ' מיכאל סופר 2014
המסמך מתאר את התמורות שעבר המרחב הכפרי בארץ ובעולם. מגמות עכשוויות וצפי לעתיד.
עומר ברנע- מימון בניית בתים בקיבוצים , 2010
המסמך מציג חלופות לדכי מימון הבנייה. כמו כן עומד המסמך על הקשיים העשויים להתעורר בתהליכי מימון ועל הדרכים להתגברות על קשיים אלה. כמו כן, כולל המסמך מידע השוואתי על חלופות המימון השונות, לרבות המלצות ראשוניות לפעולה בתחום המימון.
עובדיה מיכאל - הישויות והמוסדות ביישוב הכפרי בישראל

עליך או להרשם על מנת להשתתף בהקמת מאגר הידע של הצמיחה הכפרית