שלום אורח

-A A +A

וועדות קבלה

ועדת קבלה ישובית לאה שלם
news letter אפריל 15 . מס' 2.
מצגת הכנה לעבודת וועדת ההכרות/קבלה ביישוב דנה מורן רביד
מצגת הכשרה בנושא ראיון והקשבה דנה מורן רביד
מקרה בוחן ועדת השגות

עליך או להרשם על מנת להשתתף בהקמת מאגר הידע של הצמיחה הכפרית