שלום אורח

-A A +A

חוסן קהילתי

מצבי חירום בטחוני והשפעתם על צמיחה כפרית, מתוך news letter ענת סריג
קליטת משפחות חדשות באזורי איום
החוסן הקהילתי של ישובי מטה בנימין
מחקר של מרים ביליג ושלי סוקראט .

עליך או להרשם על מנת להשתתף בהקמת מאגר הידע של הצמיחה הכפרית