שלום אורח

-A A +A

משפט

שחיקה נוספת במעמד האגודות הקהילתיות כרם רואי חשבון
ישיבה ראשונה של ועד מקומי ממונה : משרד עו"ד ונוטריון מימוני, שלוש ושות'
אחריות חברי ועד הנהלה וחברי ועד מקומי במושב/ משרד מיימוני
הסדרת יחסי הגומלין בין הישויות בישוב הכפרי
בגץ ישוב אמנון
שאלת זהות הוועדים בקיבוץ
שאלת זהות הוועדים בקיבוץ: אגודה מוניציפלית, אגודה חקלאית, וועד מקומי.. דילמות ודרכי פתרון: ענת ניסים מתוך עבודה לתואר שני. אוניברסיטת חיפה.
הקיבוץ המתחדש : סוגיות בנושא הוועדים.
הקיבוץ המתחדש: שאלת זהות הוועדים, בין אגודה מוניציפלית, לאגודה חקלאית, לוועד מקומי ומועצה אזורית - דילמות ודרכי פיתרון. ענת ניסים עבודה לתואר שני. אוניברסיטת חיפה.

עליך או להרשם על מנת להשתתף בהקמת מאגר הידע של הצמיחה הכפרית