שלום אורח

-A A +A

פיתוח קהילה

מנועי הצמיחה של קהילה מתפתחת ענת סריג
מצגת בינוי קהילתי ורד יהלום
המפגש בין חברי קיבוץ שלא ברורה להם זהותם : ענת סריג
נהול קונפליקטים - גלעד לוי
פרדוכסים ודילמות שי בן יוסף
חינוך בונה קהילה דני מירז שדמות

עליך או להרשם על מנת להשתתף בהקמת מאגר הידע של הצמיחה הכפרית