שלום אורח

-A A +A

קליטה

השתלבות אוכלוסיה שונה בישוב : דתיים בישוב חילוני לאה שלם
הערכות לתהליך קליטה : ורד יהלום
פנקס קליטה מועצה אזורית בנימין
מדריך לועדות קליטה בישובים
להפוך ענבים ליין
שיתוף תושבים : מאמר של אורנה שמר
כלים לנהול הישוב הכפרי
מי צריך תכנון דמוגרפי קהילתי
טובי כהן-מתכננת ערים ואזורים, שאלות בתכנון דמוגרפי קהילתי.
מוא"ז גולן- מחברת עבודה ועדת קליטה ואקלום - 2013
מחברת העבודה כוללת התייחסות להגדרת תפקיד ועדת הקליטה, לעקרונות פעולתה ועוד. החומרת כוללת חומר רקע וכלי מידע.

עליך או להרשם על מנת להשתתף בהקמת מאגר הידע של הצמיחה הכפרית