שלום אורח

-A A +A

סיכונים פיננסיים בתהליך הצמיחה

היות ומימון התהליך כרוך בהוצאות כספיות גבוהות מאוד, שינוי במדיניות התמיכה או התשלומים של כל אחד מן הגורמים המעורבים בצמיחה, עשוי להשפיע מהותית על יכולת היישוב או הנקלטים להשלים את המהלך. כך לדוגמא: שינוי מפת אזורי העדיפות הלאומית או שינוי רשימת היישובים הזכאים להטבות מס  עשויה להכניס את הפועלים בתחום לחובות ולעלויות מימון גבוהות מאלה שתוכננו במקור. שינויי מדיניות עשויים גם לגרום לעיכובים שונים ולפיכך להתארכות זמני הבנייה  ועלייה במחירה. סיכונים נוספים כוללים עלייה במחירי חומרי הבנייה או עלייה במחירי השירותים הניתנים במהלכה. בנוסף על סיכונים אלה קיימים סיכונים מקרו כלכליים כגון אינפלציה ושינויים בשער המטבע המשפיעים על עלות חומרי גלם מיובאים.

סיכון ספציפי לנקלטים בזמן הבנייה הוא שינויים בתכנון תוך כדי הבנייה. שינויים כאלה יביאו להתמשכות העבודות, לעלויות גבוהות מהצפוי בשל פעולות חוזרות ובשל חריגה מזמני הבנייה המתוכננים.