שלום אורח

-A A +A

עצות לעשייה מיטבית בינוי קהילתי

תהליכי הצמיחה כפי שתוארו בפרק הפיתוח הקהילתי, הם תהליכים מורכבים אשר מחוללים שינוי משמעותי באופי החברה הכפרית . הניסיון המצטבר מצביע על דגשי העשייה האלו:

הכנת הקהילה לכניסת מגוון אנושי חדש ובדרך כלל בעל מאפיינים שונים בצרכים והערכים.

בניית תשתית ארגונית מתאימה לפיתוח קהילה הכוללת בעלי תפקידים לתחום החברתי.

הקצאת משאבים לנושא החברתי.

התייחסות מתאימה לשלבים ההתפתחותיים והרגשיים המלווים את התהליך: אידיאליזציה, קשיים, געגועים, הסתגלות. 

עשייה חברתית מחזקת .

השקעה בבניית המחויבות המחודשת של הותיקים והחדשה של החדשים.

מגוון דרכים למפגש והיכרות לשם יצירת הקשרים והפחתת הפחדים.

מנגנונים ושיטות לפתרון סכסוכים.

שמירה על מסורות .

בניית מנגנון לטיפוח התנדבות ומחויבות.