שלום אורח

-A A +A

פיתוח קהילה

קהילה שטוב לחיות בה, היא משאת נפש של רבים ואתגר מתמשך.
אנשים זקוקים לקהילה כדי לחוות קשרים משמעותיים עם אנשים הדומים להם,
כדי להתארגן ולהשפיע על אורח ואיכות חייהם,
על מנת לטפח תחושת שייכות וזהות משותפת
וכעוגן של בטחון במרחב חברתי סוער.

משנות ה-90  עוסקת הקהילה הכפרית בתהליכי צמיחה דמוגרפית. תהליכי הצמיחה הם חלק מהיציאה מהמשבר אותו עברו הקהילות הכפריות בסוף שנות השמונים ופיתוח האופי והזהות המתחדשת של הישובים.המונח קהילה כפי שבא לידי ביטוי בתהליכים המתרחשים בחברה הכפרית מבטא שני היבטים מרכזיים: איכות חיים ואחריות חברתית.

ההיבט האחד מבטא את הצורך של אנשים לחיות במקום בו יסופקו להם שירותים חשובים לאיכות חייהם כגון: בריאות, חינוך ועוד .ההיבט השני מבטא את  הצורך לחיות במקום בו קיים ערך חברתי הבא לידי ביטוי ברצון להיות יחד, לסייע, להשאיר חותם בעל משמעות בסביבה. היישוב הכפרי, הוא כר נפלא לפתוח קהילה הרצון בקהילה טובה הביא רבים מהאנשים לגור בו.

נסיבות הזמן מחייבות את הקהילה ומנהיגיה לפתח אקלים חברתי, מנגנונים ופעילויות אשר יאפשרו לתושביו לחיות בקהילה הטובה עבורם

אם היינו מנסים לתאר את הקהילה בפשטות הרבה ביותר הרי  שאנחנו מדברים על קשרים חברתיים שמשפרים את חיינו.

הדרכים והמודלים לבניית קהילה מבוססים על התפיסה וההנחות כי בישוב יש כוחות, משאבים ויכולות וההתערבות המקצועית של פיתוח/ בינוי קהילה באה כדי לחזק את הקיים ולשפר את היכולת להסתייע במשאבים וההון הקיים בתוך הקהילה ובסביבתה

קהילות שונות מאוד אחת מהשנייה אך קיימים כמה עקרונות של תהליכי פיתוח ובניית קהילה:

  • תהליך הבונה מנהיגות משתפת, מעצבת, שתדע להוביל ועצב את הקהילה. לגייס משאבים פנימיים וחיצוניים.
  • תהליך הבונה קהילה כמקום בריא, נוח ובטוח לאנשי המקום.
  • תהליך המעודד השתתפות של התושבים ומחויבות שלהם כלפי הישוב.
  •  תהליך המתמודד עם בעיות וקשיים חברתיים ומשפר את תחושת הביטחון והשייכות של אנשים ליישובם. 

מרכיב הפיתוח/הבינוי הקהילתי הנו חלק חשוב ומרכזי בתהליכים. הישובים שהוקמו לפני עשרות שנים הוקמו בסביבה שונה לחלוטין מזו בה מתחוללת היום הצמיחה. תהליכי הצמיחה הנוכחיים כוללים  שינויים משמעותיים באופי הקהילות וזהותן: מקהילות יחסית הומוגניות בעלות אופי חקלאי, משפחתי אשר מקיימות אורח חיים שיש בו רמה יחסית גבוהה של שיתוף לקהילות אשר נפרדו מחלק ממרכיבי  השיתוף בחייהן ורוצות לשמור בעיקר על אורח החיים הקהילתי . אורח חיים האמור לספק איכות חיים טובה לתושבים וקשרים חברתיים.

במקביל רוב הישובים הקהילתיים ואחרים שהוקמו בשנות ה-70 עוברים בתקופה זו להיות חברה רב דורית בה הדור השני נכנס ומביא אתו את הערכים החדשים.

לפיכך, תהליכי הפיתוח הקהילתי בחברה הכפרית היום הנם תהליכים מורכבים של הסתגלות והתחדשות ומביאים עימם אתגרים גדולים לחברה זו.

אנשי המקצוע בתחום נדרשים למקצועיות גבוהה המסייעת להתרחשות ולהתחדשות.

אנשי המקצוע בתחום נדרשים למקצועיות גבוהה המסייעת להתרחשות ולהתחדשות

קהילה מצליחה

קהילה כפרית שטוב לחיות בה מבחינה חברתית היא מקום בו קיימת רשת חברתית  צפופה, היכרות בין חברי הקהילה, אכפתיות והדדיות, מערכת קשרים הנותנת בטחון ויחד, שיש בו כף והנאה  ואשר יודעת להיות בעת הצורך גם  רשת תמיכה וסיוע לפרט ולמשפחה. קהילה בה חבריה מרגישים שייכות ומחויבות וקיימת מוכנות לתרום ולהיתרם.

עצות לעשייה מיטבית...

אתגרים...

 

כאן תוכלו למצוא עצות לפיתוח קהילה בשני מצבים:

-          שילוב - יישוב לאחר קליטת אוכלוסיה בהיקף רחב

-          פיתוח חוסן קהילתי – עצות לקיום קהילה טובה ביישוב כפרי בכל עת