שלום אורח

-A A +A

פעולות החטיבה

החטיבה פועלת מכוח הסכם שנכרת בין ממשלת ישראל, לבין ההסתדרות הציונית העולמית, כזרוע של מדינת ישראל לפיתוח וחיזוק ההתיישבות הכפרית הנמצאת באזורי הפריפריה, וזאת על ידי תכנון, פיתוח, הקמה וביסוס ישובים כפריים ואזורי התיישבות כפרית. במסגרת זאת, החטיבה מטפלת בפיתוח מרכיבים אזוריים שישרתו את המתיישבים והישובים ויסייעו להם ביצירת איתנות כלכלית וחברתית.

החטיבה עוסקת בפעולות לטיפוח אזורים הנמצאים בתת פיתוח, במטרה ליצור בהם צמיחה דמוגרפית אשר תחזק את הישובים הקיימים ותאפשר הקמת ישובים חדשים.

בהתאם למדיניות ממשלות ישראל, החטיבה חרתה על דיגלה את קידום הצמיחה הדמוגרפית בהתיישבות הכפרית שבטיפולה, תוך שימת דגש על מעורבות חברתית - קהילתית, יצירת מקורות תעסוקה, בניית תשתית יצרנית בתחומי: החקלאות; התיירות; המלאכה; התעשייה והשירותים ומתן סיוע בהלוואות ומענקים לקידום יזמות עסקית.