שלום אורח

-A A +A

פרויקטים מקדמי צמיחה

מרכיבי הצמיחה ביישוב הם: קליטת משפחות חדשות, יצירת מקורות תעסוקה ופרנסה ופיתוח שירותים ותשתיות. לעיתים ניתן לזהות פרויקטים, המקדמים צמיחה  בכל הרכיבים הללו, כך למשל:

הקמת מוסד חינוכי , מניעה משפחות להצטרף, מקדמת תשתיות פיזיות היכולות לשמש את הקהילה, מאפשרת פיתוח שירותים מקומיים (יותר קונים למכולת... ) ומהווה הזדמנות לשלב בצוות העובדים את תושבי היישוב.

הקמת תשתית לתיירות, מרחיבה את מקורות הפרנסה, מפתחת שירותי עזר ושירותים משלימים ברמה היישובית והאזורית, מהווה הזדמנות לקליטה ויכולה לתרום לפיתוח תשתיות פיזיות, כגון גנים ציבוריים ואטרקציות למבקרים.

תשתיות אזוריות כגון: אזורי תעסוקה אזוריים, כבישים  ומסילות, מסייעים בהגדלת מגוון התעסוקות והנגישות אליהם , ותורמים בעקיפין לצמיחה היישובית.

בתוך כך נדרשת התייחסות לסוגיות, הבאות:

  •   אבחון והגדרה – איך נזהה רעיון לפרויקט מקדם צמיחה ונכין 'תכנית עסקית' הבוחנת את היתכנותו?
  •   פיתוח יחסי גומלין - מה יהיו יחסי הגומלין המתאימים בין היישוב לפרויקט?
  •   יצירת 'רשת ערך' – כיצד יוכל הפרויקט לסייע להתפתחות פרויקטים נוספים ביישוב ובאזור וכיצד יוכלו פרויקטים קיימים לתמוך בהתפתחותו של הפרויקט החדש?