שלום אורח

-A A +A

שיתוף הציבור

הקהילה נבנית מתוך השתתפות פעילה של חבריה.

להשתתפות דרכים רבות. אנשי הקהילה נפגשים במסגרת מוסדות הקהילה, במפגשי חברים, מפגשים אקראיים בשעות הפנאי. לעיתים מדובר במפגש חד פעמי ולעיתים בפורום המתכנס באופן קבוע... ככלל טוב יעשו מנהיגי הקהילה אם יעודדו ריבוי מפגשים מסוגים שונים. השתתפות אנשי הקהילה היא חיונית בכל הקשור לקבלת החלטות משמעותיות ולענינים שיש בהם השפעה רבה על חיי התושבים. מומלץ למנהיגי היישוב לגבש מדיניות שיתוף ציבור בארבעה ערוצים:

1.      מידע – מה ? מתי? איך? ולמי? מפרסמים. ככלל ככל שרמת השקיפות גדולה יותר כך גובר האמון במנהיגות היישוב.
2.      התייעצות – פעילים וממלאי תפקידים ביישוב מוצאים דרכים להתייעץ עם הציבור לפני קבלת החלטות. לעיתים זו התייעצות אקראית עם אנשים שעמדתם חשובה. לעיתים נכון להשתמש בסקר אינטרנטי או אחר. בעת הכנת תכנית בניה או פיתוח מקובל לקיים 'שימוע ציבורי' מפגש בו מציגים המתכננים את רעיונותיהם לציבור ומקבלים משוב. מומלץ למנהיגי היישוב להחליט על המצבים בהם יקיימו התייעצות כגון: בהכנת תכנית שנתית או  לפני אישור הקצאות תקציב מרמה מסוימת ומעלה

3.      שותפות – כאשר גורמים שונים חוברים יחד להשגת מטרה משותפת תוך חלוקת האחריות והסמכות בינהם. שותפות יוצרת תלות הדדית רבה בין הגורמים ועלולה להאט תהליכים. אך בניהול נכון יכולה השותפות לייצור 'שלם הגדול מחלקיו' לייעל תהליכי תכנון ולהפחית התנגדויות. הצעדים הבסיסיים ליצירת שותפות מוצלחת הם: השתתפות וולונטרית, יצירת כבוד הדדי ואמון, פתיחת ערוצי תקשורת ופתיחות בין המעורבים, הכרת הערך (הרווח) לכל השותפים, חלוקת תפקידים ותאום בביצוע, יכולת לשנות בשלב הביצוע תוך התאמה לאילוצים והזדמנויות. בנושאים מהותיים חשוב לשתף את הציבור כולו בתהליך קבלת ההחלטות, כך למשל בהחלטה על חזון היישוב או לגבי הסטטוס של הנקלטים החדשים ביישוב.

4.      העצמה – כאשר מוסד מסוים מאפשר לאחרים לקחת אחריות וסמכות לתכנון וביצוע פעילות שבאחריותו. כך למשל מקובל שמהנדס/ת המועצה האזורית מקנה לועדת הבניה היישובית אחריות וסמכות לאשר תכניות המוגשות לו בתחום היישוב כתנאי מקדים לבדיקה שלו. דוגמא נוספת היא מתן אחריות ובמכות לנוער לתכנן פעילות בחופש או ועדת תרבות המקימה צוות משימה לארועי חג היישוב.

ההתיישבות הוותיקה הייתה מבוססת על השתתפות מתמדת של הציבור בקבלת החלטות באמצעות אסיפת החברים. או שיחת קיבוץ. נראה כי בשנים האחרונות מאבדים מוסדות אלו מהאפקטיביות שלהם. כיום ישנן מגוון ערוצים ושיטות לשיתוף ציבור:
הרשתות החברתיות, אתרי אינטרנט, תוכנות לניהול קהילות, מאפשרים השתתפות במרחב הווירטואלי. שיטות לשיח רבים מאפשרות השגת תוצאות יעילה בשיתוף עשרות ומאות משתתפים.

מומלץ למנהיגות היישוב לפעול באופן רצוף ורחב לשיפור הדרכים בהן משתתפים אנשי הקהילה בבנייתה.