שלום אורח

-A A +A

שלבי הצמיחה

חיי קהילה הם תנועה מתמדת בין מסורת לחידוש, בין המרחב הפנימי לסביבות חיצוניות. הקהילה היא זירת מפגש, בין דורות, בין עמדות שונות, בין אינטרסים וקבוצות. בחרנו לתאר כאן את הדינאמיקה המורכבת הזו על ציר 'התהליך' לפי ארבעה שלבים.

· קביעת מדיניות – יש רגעים בחיי קהילה, רצוי כל כמה שנים, בוודאי לקראת מהלך שינוי משמעותי, בהם נכון להתבונן, באופן רחב, לקבל החלטות מהותיות על החזון היישובי, על ערכים ועקרונות פעולה.

· תכנון והתארגנות – גם כאשר הכוון ברור, נדרש מהלך מכוון ומשותף על מנת לתכנן היבטים פיזיים חברתיים וכלכליים, של הפרויקט אותו בכוונתנו לבצע.

· ביצוע ואכלוס – במהלך ביצוע התכנית, נדרשת היכולת לשלב בין התכנון לאילוצים ושינויים לא צפויים. הביצוע מעורר מתחים בין השותפים. תקופה זו מהווה הכנה לקראת השתלבות האוכלוסייה החדשה ביישוב הוותיק.

· פיתוח קהילהקהילה טובה מתפתחת באופן מתמיד, מתוך הקשרים והתקשורת בין האנשים, העניינים אותם חשוב להם לקדם, דרכי ההתארגנות שלהם, והמרקם חברתי והתרבותי, אותו הם יוצרים. 

תגובות