שלום אורח

-A A +A

שלב הביצוע והאכלוס

עלויות הכרוכות בשלב הביצוע והאכלוס:

שלב זה מתאפיין בכניסתם האקטיבית והפיזית של הנקלטים לתחומי היישוב הקולט.  בשלב זה היישוב (בין אם בעצמו או בין אם ע"י תמיכות שגייס) כבר ביצע את מרבית ההשקעה הכספית הנדרשת לקליטה, ואילו הנקלטים בשלב זה נמצאים בשיאה של ההוצאה הכספית הכרוכה בהחלטתם להיקלט ביישוב. מלבד התשלומים הישירים לבנייה, מתבצעים בדרך כלל בשלב זה גם התשלומים על הקרקע לרשות מקרקעי ישראל (בהתאם לאזור העדיפות הלאומית), תשלומי מיסי מקרקעין, אגרות והיטלים לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, תשלומים בגין תשתיות שהקים היישוב ולעיתים, במקרה של קבלה לחברות באגודה שיתופים, גם תשלום דמי השתתפות בהון האגודה. עם תחילת הבנייה בפועל נדרש תשלום בגין הוצאות הבנייה הישירות: תשלומים ליזמים, קבלנים, חברות בנייה, ספקים שונים, מתכננים, מפקחים וכד'.  

גם כאן התארכות תהליכים תגרום לעלייה בהוצאות. בנוסף על אלה חשוב לשים לב בשלב זה שתשלומי המיסים האגרות וההיטלים משולמים באופן מסודר ולא חלה גבייה כפולה בגין שירות מסוים הן מן היישוב והן מן הנקלט, אלא במקרה של החלטה מראש על חלוקה כזאת. ידועים מקרים של גביית היטל ביוב כפול לדוגמא.

בניית בית המגורים אורכת, בדרך כלל, בין עשרה חודשים לשנתיים.  תשלום בגין הוצאות הבנייה הישירות מתרחש בתקופת הבנייה, מתוך ההלוואות שנלקחו לצורך כך. החזר ההלוואות ותשלומיהן נפרשים על פי מקורות המימון של המשתכנים ועל פי תנאי התשלום שקיבלו ממעמידי ההלוואות, עוד שנים ארוכות לאחר הבנייה, ודרך השלב הרביעי בצמיחה- שלב בניית הקהילה.

הגדרת הצלחה: בניית הבתים במהירות, מבלי לחרוג מהתכנון ובאיכות טובה.

סיכונים: התמשכות העבודות, עלויות גבוהות מהצפוי בשל חריגה בזמני הבנייה, שינוי בתכנון במהלך הבנייה.