שלום אורח

-A A +A

שלב התכנון וההתארגנות

עלויות הכרוכות בשלב התכנון וההתארגנות

שלב זה מתאפיין בכניסתם של בעלי מקצוע נוספים לתהליך כגון אדריכלים. בעלי התפקידים ובעלי המקצוע השונים פעילים. ושכרם משולם עפ"י ההתקשרויות שנעשו עימם בשלב הקודם. גם בשלב זה,  חלה מלוא העלות על היישוב או האגודה הקולטת