שלום אורח

-A A +A

שלב קביעת המדיניות

במסגרת קביעת מדיניות הצמיחה של הישוב, מתייחסים  קובעי המדיניות לאופיו של הישוב לאחר הצמיחה מבחינה ערכית ונורמטיבית (מה היינו רוצים לשמר? לשפר? על מה היינו רוצים לותר? ( מבחינה פיזית (גודל הישוב, קצב הקליטה, מראה הישוב ותכנונו),ומבחינה קהילתית (קהילה צפופה או דלילה? אינטימית יותר או פחות? קולקטיביסטית או אינדיוידואליסטית?) וכו'.

לאופי הישוב שיקבע ומיתוגו יש השלכות על אופיו של קהל היעד לקליטה ועל פרופיל הנקלטים. יש לנתח את צרכי הישוב בהתאם לחזון שנקבע מבחינה ערכית, חברתית, כלכלית ודמוגרפית ולהגדיר פרופיל נקלט מתאים למימוש צרכים אלו. לאחר שהוגדר פרופיל הנקלט צריך לאתר היכן נמצא קהל היעד ולפנות אליו באופן מדוייק ויזום דרך קמפיין/ פרוייקטור/ חבר מביא חבר/ דיור ישיר וכו'.  

דוגמאות:

ישוב מעורב חילונים ודתיים- כדאי לכוון לבוגרי מכינות קד"צ מעורבות.

ישוב אקולוגי- יש לכוון שהנושא מצוי על סדר יומם כגון: סטודנטים לשעבר שהיו פעילים ב"מגמה ירוקה" .

ישוב המבקש לשמור על פעילות קהילתית עניפה- מומלץ לאתר מועמדים מקרב מחנכים או בוגרי תנועות נוער.

ישוב ששם לו כמטרה פיצול גן רב גילאי- יש לכוון לזוגות צעירים ומשפחות צעירות בכדי לממש זאת.