שלום אורח

-A A +A

שלב קביעת המדיניות

תהליכי הצמיחה מערבים גורמים שונים, שאף שאינם עוסקים בבניה עצמה, עלותם עשויה להגיע לסכומים  בלתי מבוטלים. בשלב קביעת המדיניות ממנה היישוב בעלי תפקידים וכן הוא נעזר בבעלי מקצוע ושירותים שונים, כעורכי דין, יועצים ארגוניים, יועצי צמיחה דמוגרפית, מתכננים, יועצים כלכליים ומכוני מיון והשמה. עלויות רוב היועצים נעות בין מאות שקלים (מכוני השמה), לאלפי ועשרות אלפי שקלים ( יועצים , מתכננים ועורכי דין). שלב זה במהותו הוא שלב מקדים למעשה הקליטה עצמו ולפיכך האחריות על השגת המימון חלה במלואה על היישוב / האגודה הקולטת. 

 

מקורות המימון הנפוצים לתהליך הבנייה הם הבנקים, המעמידים הלוואות ומשכנתאות לבניית הבתים, וכן, בהיקפים קטנים יותר, הממשלה-באמצעות הלוואות מקום או מענקים באזורי פריפריה ואזורי עדיפות לאומית. מחירן של ההלוואות הבנקאיות משתנה בין הבנקים השונים. לא ניתן לאפיין מראש את עלות ההלוואה עפ"י גודל הבנק או מאפיינים אחרים שלו. זהו שוק דינמי מאוד, ועל הלווים לערוך סקר שוק על מנת לאתר את ההלוואות הנוחות והזולות ביותר. בשלבים המוקדמים של קביעת המדיניות מסייעת המדינה באמצעות משרדי הממשלה השונים...
היות ומימון התהליך כרוך בהוצאות כספיות גבוהות מאוד, שינוי במדיניות התמיכה או התשלומים של כל אחד מן הגורמים המעורבים בצמיחה, עשוי להשפיע מהותית על יכולת היישוב או הנקלטים להשלים את המהלך. כך לדוגמא: שינוי מפת אזורי העדיפות הלאומית או שינוי רשימת היישובים הזכאים להטבות מס עשויה להכניס את הפועלים בתחום לחובות ולעלויות מימון גבוהות מאלה שתוכננו במקור. שינויי מדיניות עשויים גם לגרום לעיכובים שונים ולפיכך להתארכות זמני הבנייה ועלייה במחירה...