שלום אורח

-A A +A

תהליך הכנת המדריך

מאחר והידע הנצבר בתחום הצמיחה הכפרית, נפרש על תחומי ידע רבים, ברור היה ליוזמי המדריך, שבכתיבתו  צריכים להשתתף בעלי תפקידים ובעלי מקצוע רבים ומגוונים. לאיסוף הידע גויסו בעלי מקצוע פעילים בשטח מתחומי מומחיות שונים וממקומות שונים : משפטנים, אנשי עסקים, יועצים חברתיים, מתכנני ערים, עובדי ארגונים ממשלתיים, ארגונים אזרחיים, נציגי היישובים עצמם, נציגי מועצות אזוריות ועוד. תהליך הכתיבה המשתף, מעבר להיותו דרך טובה לאיסוף הידע שנצבר, מהווה צעד נוסף בחיזוק השותפות בין כל הגורמים הללו ומסייע לקדם את הצמיחה הכפרית.

רעיון כתיבת המדריך והעלאתו לאתר אינטרנט הוצג בתחילת 2011 בכנס של מרחב צפון בעמק המעיינות וזכה לתגובות תומכות. עד אמצע שנת 2011 גובש הרעיון ואופני הפעולה ליישומו. בהמשך השנה יצאה החטיבה למכרז לגיוס הצוות המקצועי שיוביל את תהליך הכתיבה. נבחרו להוביל את התהליך ד"ר שי בן יוסף, סוציולוג ויועץ ארגוני, ניווט במורכבות, טובי כהן, מתכננת ערים ואזורים, שיחד עם ורד יהלום ויובל בשן, המתכננים החברתיים במרחב הצפון של החטיבה להתיישבות היוו את הצוות המוביל לתהליך.

בתחילת 2012 הצוות המוביל ייסד צוות גדול יותר שהיווה את צוות המערכת.  הצוות כלל  בעלי עניין שונים וקשת של התמחויות ונקודות מבט שונות. לפרוט המשתתפים בצוות המערכת ראה עמוד תודות. צוות המערכת יצר את השלד התוכני של האתר והשתתף בכתיבה ובתגובה על חומרים שנכתבו.

הצוות הוביל כנס ציבורי רחב ופתוח לאיסוף הידע מכל בעלי העניין, השותפים והגורמים השונים  המעורבים בתהליכי הצמיחה הכפרית. בכנס נצבר ידע רב שעובד בהמשך השנה. במהלך 2013 נכתב המידע שנמצא באתר ונוצרה הפלטפורמה הטכנית להצגתו. 2014 היא שנת השקת המדריך בפועל. 

האתר נמצא בצמיחה תמידית, ועורכיו פועלים על מנת לשמר את עדכניותו.