שלום אורח

-A A +A

תהליך הקבלה

הנחת היסוד בתהליך הקבלה ליישוב כפרי היא, כי מי שמציג את מועמדותו ליישוב מסוים, מחפש יישוב המתאים לו ולמשפחתו, ושואף שיהיה לו טוב - ביישוב טוב. לשם השגת המטרה הזו, חשוב מאד, כי כל מועמד אכן ימצא את היישוב המתאים לו, והיישובים יקלטו את המועמדים המתאימים להם.

תהליך הקבלה מתבצע ע"י מספר גורמים. בראש ובראשונה הקהילה הקולטת ונציגיה הישירים מול הנקלטים. אולם מעבר לאלה מעורבים בקליטה גם גורמים פורמליים ומוסדות ישוביים.

הנחת היסוד של ועדת הקבלה היא, כי מי שמציג את מועמדותו ליישוב מסוים, מחפש יישוב המתאים לו ולמשפחתו, ושואף שיהיה לו טוב - ביישוב טוב. לשם השגת המטרה הזו, חשוב מאד, כי כל מועמד אכן ימצא את היישוב המתאים לו, והיישובים יקלטו את המועמדים המתאימים להם.
כדי לשמר / לפתח / לייצב את אופי הישוב בו הם רוצים, על הישובים הקהילתיים, שמרביתם ישובים קטנים ומבודדים, לבחור מבין המועמדים המעוניינים להצטרף לישוב את אלה שיהיו מחויבים ואחראים לקיימות הישוב. ובמובן הפורמלי: "החלטת ועדת קבלה לסרב לקבל מועמד בשל שיקול זה, תהיה על סמך חוות דעת מקצועית של מי שהתמחותו באבחון התאמה כאמור". האבחון במכון, הנו הכלי היחידי שהחוק מאפשר להסתמך עליו. המועמדים לקליטה, נשלחים לאבחון שמטרתו לבדוק את התאמתם לחיים בקהילה הקטנה המסוימת, על גווניה וייחודה השונים.
תהליך הקליטה מביא עימו שינויים ליישוב. בין אם שינויים חיוביים ובין אם אתגרים חדשים. הסיכוי הגדול ביותר בקליטה נכונה הוא צמיחה, התחזקות והתבססות של היישוב הקולט. סיכוי נוסף הוא השינוי הבא עם כל גל של קליטה, ומאפשר ליישוב להתרענן ולחדש את עצמו. סיכוי נוסף, נובע מקליטה טובה, המזמינה את הבנים להצטרף לקהילת הוריהם ולהוות נדבך נוסף ביישוב בו גדלו. הסיכון הגדול בתהליך קליטה כלשהו – עלול להיות עצירת הקליטה, או קליטת מיעוט אנשים, דבר העלול להשאיר תחושת כישלון, ולמנוע את הצמיחה המיוחלת, וכן לחבל בתהליכים...