שלום אורח

-A A +A

תכנון אסטרטגי לישוב אורית דיניסמן

תכנון אסטרטגי לישוב - אורית דיניסמן

היום ראש תחום תכנון אסטרטגי בחברת אשחר

עד לאחרונה כהנה כראש מנהל תכנון ופיתוח במועצה אזורית הגליל העליון

דוקטורנטית בבית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

כשאומרים "תכנון אסטרטגי ליישוב הכפרי-קהילתי" למה בעצם אנו מתכוונים ובמה הוא שונה מתהליכים קהילתיים-חברתיים רבים אחרים שאנו עורכים ביישוב? במאמר זה אנסה לענות על שאלות אלו ולעמוד על מאפייניו המרכזיים של תהליך אסטרטגי, ועל שאלות נוספות וביניהן למה צריך תהליך אסטרטגי? מתי כדאי ומתאים להוביל תהליך כזה ביישוב שלנו? כיצד ניתן להוביל תהליך משמעותי ואפקטיבי? מי השותפים לתהליך כזה? מה תחשב הצלחה של תהליך אסטרטגי? ועוד.

פיטר דרוקר אמר בשעתו כי "תכנון עיקרו במיצוי עתידי מרבי של המגמות הקיימות ואילו אסטרטגיה היא ניצול ההזדמנויות החדשות והשונות של המחר". תכנון אסטרטגי משלב, אם כן, בין מיפוי החולשות והחוזקות של היישוב ואיתור התהליכים והמגמות הקיימים ביישוב ובסביבה ובין זיהוי האתגרים וההזדמנויות העומדים בפניו, כבסיס לגיבוש תמונת עתיד רצויה של היישוב ותכנון המתווה ליצירתה. כל זאת על בסיס איתור רחשי הלב, הצרכים והרצונות של תושבי היישוב, לצד התאמה לסדר היום ולתנאים הכלכליים, החברתיים, הארגוניים והפיזיים של היישוב. בנוסף נדרשת לקיחה בחשבון  של המגמות, התנאים והאילוצים והדרישות של המועצה האזורית, הועדה לתכנון ובנייה, מדיניות ממשלתית, שותפים וגורמים נוספים והתחשבות בסביבה.

תכליתו של התכנון האסטרטגי היא גיבוש תכנית רב שנתית מוסכמת על ידי כלל תושבי היישוב. תכנית זו מהווה מסמך מדיניות אסטרטגית, המשמש כ"מצפן" לכיוון הדרך ו"מגדלור" להראותה ליישוב ומתווה מוסכם לקבלת החלטות עתידיות. התכנית הרב שנתית הינה למעשה תכנית המנחה ומסייעת בידי מקבלי ההחלטות לפתח את היישוב ולהצעידו לכיוון העתיד הרצוי שהוגדר על ידי תושביו. כאשר מתנהל תהליך קבלת החלטות המשפיע על עתידו של הישוב, מסמך המדיניות האסטרטגית ישמש נר לרגלי השותפים בתהליך על מנת לשמור על הליכה בנתיב שעליו הוסכם והוחלט במשותף. תכנית אסטרטגית ליישוב כוללת גיבוש חזון, הסכמה על זהות יישובית וערכי ליבה, מטרות כלליות, יעדים אופרטיביים, עקרונות ודרכי פעולה מוסכמים ומתווה להטמעה ויישום של התכנית.

ניתן לאפיין תהליך תכנון אסטרטגי על ידי עשרה היבטים מרכזיים, אשר מהווים תנאי להצלחתו:

1.       הזמן - הוא מכוון לטווח ארוך של כחמש עד עשר שנים ומטרתו ליצור תמונת עתיד רצויה ליישוב, כאשר במהלך החומש או העשור נדרשים לעיתים התאמות ועדכונים.

2.       ההיקף - הוא מכוון ליצר תמונה רחבה ממבט הציפור על כלל היישוב וכלל תושביו.

3.       התכנים - ליבת העיסוק של התכנון האסטרטגי משקפת את האתגרים המרכזיים לפיתוח היישוב, ומחייבת התייחסות לסוגיות הנוגעות לאוכלוסיות השונות במגוון תחומים ביניהם: חינוך ותרבות, קהילתיות, תעסוקה ופיתוח כלכלי, סביבה, פיתוח פיזי, צמיחה דמוגרפית, פיתוח הון חברתי, שירותים מוניציפאליים ועוד.

4.       שיתוף הציבור – הוא משתף את כל תושבי היישוב במטרה לתת במה לביטוי התפיסות, הערכים, המחשבות, רחשי הלב, הרצונות, החלומות והשאיפות של הציבור. התהליך מתבצע תוך יידוע והתייעצות שוטפים עם הציבור ושקיפות בתהליכי קבלת החלטות.

5.       רב תחומיות וממדיות - הוא לוקח בחשבון היבטים חברתיים- קהילתיים, ארגוניים ואנושיים, כלכליים ופיזיים.

6.       הובלת התהליך - על מנת שהתהליך האסטרטגי יהיה אפקטיבי יש למנות רכז מתכלל לתהליך וגוף מוביל ומוכר, אשר מקבל מנדט ברור ופורמלי מתושבי היישוב ומההנהגה הנבחרת. כמו כן, חשוב לוודא כי הנהגת היישוב תהיה מחויבת ליישום התהליך גם אם היא מתחלפת במהלך ואחרי התהליך.

7.       השותפים - חשוב לשתף ולידע בתהליך, משלב ההיגוי ועד ההטמעה והיישום, את כל הגופים התומכים בו ואת הגופים המהווים שותפים אסטרטגיים ופוטנציאליים לביצוע התכנית.

8.       ישימות – תוצר התהליך האסטרטגי הינו תכנית רב שנתית, המהווה מסמך מדיניות מוצהרת אשר חשוב שתהיה ראלית וברת מימוש, ותכלול מתווה ביצוע ברור שניתן להטמעה, ליישום, לבקרה ולהערכה בפרמטרים מדידים.

9.       הנחייה מקצועית – חשוב להקפיד על כך כי ההובלה של התהליך תהיה על ידי היישוב ובהנהגתו. יחד עם זאת, כיוון שהתהליך מסוג זה דרוש ידע ומומחיות ניתן להיעזר בהנחיה מקצועית חיצונית לצוות התכנון שמוביל ומקדם את התהליך ביישוב. בסופו של דבר, התכנית האסטרטגית הינה מסמך של היישוב ובאחריותו לממשה.

10.    תהליכי קבלת החלטות פורמליים – התהליך האסטרטגי צריך לקחת בחשבון את תהליכי קבלת ההחלטות הפורמליים של היישוב לצורך הכרעות הקשורות בשינויי מדיניות ותכניות היישום, לרבות תקציבי פעולה, תקני כוח אדם, מענים ארגוניים ופרוצדורות.

בנוסף למאפיינים הללו אלו עולות בפני הנהגות היישובים מספר שאלות: מדוע צריך תהליך אסטרטגי? מתי הוא נדרש? מהן אבני הדרך לביצוע תהליך מוצלח ומה הוא כולל? תהליך אסטרטגי חיוני ליישוב באחד או יותר מהמצבים הבאים: כאשר הנהגתו מזהה שהיא פועלת מכוח האינרציה ודרוש מתווה ברור לפיתוח היישוב; כאשר הנהגתו חשה שהיא פועלת יותר מתוך תגובה למציאות ופותרת בעיות שוטפות ("מכבה שריפות") ופחות מובילה כיווני פיתוח מוסכמים; כאשר חסרה ליישוב זהות מוגדרת, המוסכמת ומותאמת לכלל תושביו; כאשר נדרשים קווי מדיניות ברורים ונדרשת הסכמה רחבה של החברים בו על מדיניות מובילה ואסטרטגיה ברורה לפיתוחו וכדומה.  

לכתבה במלואה http://tsmicha.info/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9E%D7%9F