שלום אורח

-A A +A

תכנון דמוגרפי

לגודל האוכלוסייה ולהרכב הגילאים ביישוב השלכות על אופיו ותפקודו. לשינויים מהירים בגודל היישוב השלכה על תחושת האינטימיות, היבטים ארגוניים וקהילתיים. מעבר לשאלת הגודל, ההחלטה על קצב הקליטה הרצוי צריך שתעשה, תוך בחינת הנושא הדמוגרפי לאורך זמן. אין זה רצוי שיישוב יבצע מהלך קליטה רחב היקף וחד פעמי רק כדי לגלות שבחלוף עשור הוא עומד באותה נקודת מוצא דמוגרפית- מגמת הזדקנות והתרוקנות מוסדות החינוך, כדוגמא.

מטרתו של התכנון הדמוגרפי הוא לבחון את השלכתם של תרחישי קליטה שונים , על המבנה הדמוגרפי של היישוב לאורך השנים שיבואו. תרחיש הקליטה שייבחר, רצוי שיביא לרצף דמוגרפי של שכבות הגיל. תוצרי התהליך התכנוני הזה, הם בחירת תרחיש קליטה המתאים לתנאי היישוב ואשר ישמר את רצף הגילאים בו לאורך זמן.

תכנון דמוגרפי מתבצע בסיועו של מתכנן העוסק בתחום זה, שכן הוא כרוך בהכנת תחזיות דמוגרפיות. התחזית הדמוגרפית מבוטאת בפירמידת הגילאים-גרף המגדיר את החלוקה לשנתונים ביישוב, כמודגם בהמשך. 

ניתן לאפיין תהליכי צמיחה דמוגרפית ביישובים כפריים  ע"י שני תרחישי הקיצון של הפרופיל הדמוגרפי תוצר תהליך הקליטה:

תרחיש הצמיחה ההומוגנית המהירה, ותרחיש הגידול המאוזן. 

עצות לעשייה מיטבית

  • אל תמהרו למצות את כלל קיבולת המגורים המתוכננת ביישוב.
  • בחנו תרחישים שונים לקליטה ובדקו בעזרת מתכנן דמוגרפי את ההשלכות של כל אחד מהתרחישים על קיבולת שירותי הציבור הנדרשת ביישוב.
  • במסגרת החלטות מדיניות דונו גם בגודל המועדף של היישוב והתאמתו לאופי הקהילה שאליה אתם שואפים. סוגיות נוספות בדיון זה, ראו כאן.
צמיחה מהירה הנובעת מקליטה במנות גדולות של אוכלוסייה הומוגנית, בדר"כ משפחות צעירות בגיל הפריון, המגיעות עם ילדיהן הצעירים. תרחיש כזה עשוי לייצר "בור דמוגרפי"-מצב בו נעדרים מהאוכלוסייה שכבות גיל שלמות. בתרחיש המתואר לעיל סביר להניח כי אם הילדים באוכלוסייה הנקלטת מגיעים לישוב בגיל צעיר מאוד, יעדרו ממצבת האוכלוסייה גילאי בית הספר וצעירים. פער הגילאים בין ההורים לילדים לא ייסגר בהעדר קליטה נוספת, ולפיכך עתיד היישוב להזדקן כמקשה אחת, כאשר התבגרות הילדים תביא גם להתרוקנות של שנתוני הגיל הצעירים...
תרחיש צמיחה מאוזן מביא בחשבון קליטה במנות , שתוצאתן שנתונים בגודל יציב, בניגוד למצב של שיאי כמות ילדים בשנתון בפרק זמן קצר. תרחיש זה מאפשר ליישוב הסדרת קיבולת שירותים בהיקף קבוע ורציף לאורך זמן.