שלום אורח

-A A +A

תכנון והתארגנות

עיצוב המציאות הרצויה ומימוש יעד אסטרטגי של צמיחה דמוגרפית, מחייבים תהליך הערכות הולם, אותו יש לתכנן מראש. תכנון ההערכות יוצא מן המטרות והיעדים שנקבעו בשלב קביעת המדיניות ובוחן את הצעדים וההחלטות הנדרשים ליישום אותם המטרות והיעדים. ההערכות כוללת היבטים  ארגוניים, חברתיים, משפטיים, וכלכליים של הפרויקט בצד המשך התכנון הפיזי.

סיכויים וסיכונים:

תכנון והערכות מוקדמת, תהליכי הצמיחה וקליטת מתיישבים חדשים,  הם תהליכים מורכבים מטבעם, וכוללים מעורבות אנושית וחברתית רחבה. קיימת חשיבות רבה לעבודה מערכתית, תיאום וגיוס רחב של הקהילה הקולטת. ככל שרמת התאום וההתגייסות תהיינה גבוהות יותר, כך גדלים הסיכויים לקליטה מוצלחת.

התשתית הנבנית בשלב ההערכות היא הבסיס להמשך מערכת היחסים- העדר הערכות מתאימה עשויה להביא לחווית קליטה בלתי מוצלחת ולשיעורי חוסר שביעות רצון גבוהים.