שלום אורח

-A A +A

תכנון פיזי

תהליך התכנון הוא תהליך מתכנס, כאשר ראשיתו בתכנון רעיוני, אסטרטגי, מופשט וסופו בתכנון פיזי מפורט המהווה את כלי ההוצאה אל הפועל ומימוש הרעיונות שעמדו בבסיס התכנון.

שלבי התכנון:

תכנון מוקדם-תכנון ראשוני, שלדי, פרוגרמתי כמותי וכוללני

הכנת תכנית אב כהכנה לתב"ע.

תכנון סטטוטורי-השלב הבירוקרטי: הכנת תב"ע ואישורה במוסדות התכנון

תכנון מפורט- תכנון פיזי למטרות ביצוע

תהליך הכנת תב"ע (הכנת תוכנית בניין עיר) מהווה את השלב הסטטוטורי של התכנון. מתחיל במסירת מפת מדידה עדכנית של המצב הקיים ברמת פירוט הנדסי מתאימה, מסירת תדריך תכנון מאושר ועריכת סיור בשטח עם צוות התכנון. קנה המידה של תוכנית המתאר המפורטת (תב"ע) יהיה בדרך כלל 1:1,250.
רעיונות התכנוניים מקבלים ביטוי ראשוני באמצעות תוכנית אב לישוב. זהו מסמך אסטרטגי כולל המרכז מידע רלוונטי לתכנון, כגון הרקע לתכנון,
עד לתחילתו של התכנון המפורט, היה התכנון עקרוני וקונספטואלי. לא ניתן לבנות או להניח תשתית באמצעות שימוש בתב"ע או תוכנית אב. התכנון המפורט הוא זה, המכיל את הוראות הביצוע המפורטות של הפיתוח והבניה. שלב זה מתבצע לפני יציאה לביצוע בפועל של פרויקט או חלק ממנו. שלב זה, מתבצע על ידי מתכנני משרד השיכון . כמו בכל התהליך , גם כאן איכות הביצוע והתאמתה לתכנית הצמיחה הדמוגרפית מושפעות באופן ישיר על ידי מעורבות היישוב (צוות תכנון/הרחבה ).