שלום אורח

-A A +A

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "המדריך לצמיחה כפרית" מאת החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית (להלן: "המדריך לצמיחה כפרית"). מדריך זה מוגש כאתר מגוון הכולל בתוכו בין היתר מאגר מסמכים, מילון מונחים ותמונות.

שימוש באתר צמיחה כפרית http://tsmicha.info/ (להלן: "האתר") מעיד על הסכמתך למכלול תנאי השימוש באתר בכפוף לתנאים הבאים.

המונח "משתמש" להלן מתייחס לכל אדם הגולש באתר. הכניסה לאתר והשימוש בו ובמידע המצוי בו- מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש באתר .

זכויות יוצרים

לפי דיני זכות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המדריך לצמיחה כפרית כולל אלו המתפרסמים באתר זה, שייכים לחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית, או לצדדים שלישיים שהתירו שימוש למדריך לצמיחה כפרית להציג יצירותיהם באתר זה.

זכויות יוצרים אלו כוללות, בין היתר, טקסטים, תמונות, איורים, תרשימים, מפות, גרפיקה  וקטעי צליל (להלן: "החומר המוגן") אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

כלל התכנים המופיעים באתר זה הינם בעלי רשות שימוש לכל העולה על הגדרת יצירה לפי חוק זכויות יוצרים, תשס"ח- 2007.

בכפוף לדיני זכויות היוצרים, אין לעשות כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן העלולה לפגוע בכבודו או בשמו הטוב של היוצר או בעל זכויות היוצרים בו. כמו כן, אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לסלף, לשנות או להשתמש בדרך כלשהי בחומר המצוי באתר זה או בכל מידע שהמדריך לצמיחה כפרית קיבל את זכויות היוצרים בו.

כל מי שמבקש לעשות כן, חייב לקבל הסכמה מראש ובכתב מאת החטיבה להתיישבות.

המשתמש 

המשתמש מתחייב לנהוג לפי תנאי השימוש כמפורט ממסמך זה ולפי הוראות כל דין.

שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן ותוך ציטוט המקור עצמו, בין אם הוא החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית ובין אם הוא גורם אחר.

אין לשנות את היצירה או להשתמש בה בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של יוצרי היצירות השונות או של יוצרי האתר.

אין ליצור יצירות נגזרות או להעניק רשיון משנה ביצירה למעט מהמותר לפי תנאי הרישיון או לפי כל דין.

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר למשרד באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-‏1981.

 

אחריות

השירות מוצע לציבור כמות שהוא. החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית לא תשא באחריות להתאמת השירות בו.

התוכן המצוי באתר זה הינו לשימוש הפרטי והלא מסחרי בלבד של המשתמש. יש לתת קרדיט לחטיבה להתיישבות וכן ליוצר.

החטיבה להתיישבות איננה בודקת מקצועית את התכנים המפורסמים בו ולפיכך לא תשא באחריות על שינויים, טעויות ו/או שגיאות בחומר המוצג באתר. מכל האמור,  אין להתבסס על הכתוב והאחריות הינה על המשתמש בלבד. החטיבה להתיישבות לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או צד ג' שנגרמו כתוצאה מהשימוש באתר והתכנים הנמצאים בו וכל העושה שימוש בתכנים המופיעים באתר עושה זאת על דעת עצמו בלבד ובאחריותו הבלעדית.

החטיבה להתיישבות רשאית לערוך שינויים באתר, בתכנם ובמידע המוענק לציבור זה בכל עת שרק תרצה ללא הודעה מוקדמת.

החטיבה להתיישבות איננה מתחייבת לעדכן את החומרים הקיימים באתר ואיננה מתחייבת לגבי מועדי העדכון.

כל משתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החטיבה להתיישבות באופן מיידי באם נגרם לה כל נזק, הפסד, פגיעה בשמה הטוב, במוניטין, ברווחיה או בהוצאותיה לאבות קנסות או הוצאות משפטיות עקב התנהלות מפרה של המשתמש בתכני האתר.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים חיצוניים אחרים שאינם שייכים לחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית ואינם בשליטתה או באחריותה. הקישורים הללו נועדו לנוחיות המשתמשים באתר זה בלבד ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החטיבה להתיישבות לבין בעלי אתרי צד ג' המקושרים יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחטיבה להתיישבות כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי החטיבה להתיישבות לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו תקין. ברם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לחטיבה להתיישבות בדואר אלקטרוני שכתובתו:  zmicha.info@gmail.com

בכל מקרה, הכניסה לאתר מקושר הינה באחריות מי שבוחר לעשות כן והחטיבה להתיישבות לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה מהכניסה לקישורים.

פניות למשרד

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המשרד, ניתן לפנות ישירות למשרד בדואר אלקטרוני, בכתובת:  zmicha.info@gmail.com