שלום אורח

-A A +A

תשתית תעסוקתית

פיתוח ,תשתית לתעסוקה מקומית מהווה את אחד הנדבכים החשובים בתהליך הצמיחה. מקורות פרנסה ותעסוקה הם השיקול  המרכזי של תושב השוקל לעבור ליישוב כפרי, קל וחומר בפריפריה, שם אפשרויות התעסוקה והפרנסה מוגבלות. לכאורה, ניתן היה לומר, כי עם התפתחות הכבישים המואצת, היעדר תעסוקה בקרבת היישוב אינו מהווה חסם משמעותי,  אולם בפועל, אין הדבר כך.

מנקודת מבטו של המתיישב, עלול להיות מצב בו לאחר זמן מה בו הוא מתגורר ביישוב, קצה נפשו בנסיעות המרובות ובשעות הרבות בהן הוא מבלה בדרכים, הנסיעות מאריכות את שעות העבודה וגוזלות שעות יקרות של משפחה וקהילה, עד כדי פגיעה באיכות חייו. במובן מסוים הופך התושב לנטע זר ביישובו, משום שהוא מגיע לביתו בשעות הערב המאוחרות, והוא אינו פנוי לחיי הקהילה שהיישוב מציע.

מנקודת המבט של היישוב, אם מרבית המתיישבים יאלצו לנסוע רחוק על מנת להתפרנס, כפי שתואר לעיל, הרי שהדבר יפגע באופן ישיר בחיי הקהילה ביישוב. תנאי בסיסי ומקדים לקיומו של יישוב תוסס בעל חיי קהילה פעילים הוא זמינותם הפיזית של התושבים, בשעות סבירות לקיום פעילות. עוד מנקודת המבט של היישוב הוא נושא הכלכלה המקומית המקיימת. כלכלה מקומית ומקומות פרנסה ביישוב, מאפשרים לתושבים להכיר זה את פעילותו של זה ולרכוש מוצרים ו/או שירותים מקומיים. בעשותם כן, הם מעשירים  כלכלית את היישוב וכן את חיי הקהילה שבו. כספם של התושבים יישאר ביישוב והיישוב אף יגדיל את הכנסותיו.

לפיכך, קיומם של מקומות עבודה ועסקים ביישוב מיטיבה עם הפרטים ועם הקהילה. חשוב לציין כי מעבר לחשיבות הכלכלית עסקים אלה יוצרים עניין, תנועה, נוכחות ופעילות ביישוב עצמו, אם תרצו "חדר האוכל" החדש, "בית העם"  "כיכר היישוב". חשוב לציין, כי בכל מקרה ,תעסוקה פנים יישובית מספקת את צרכי התעסוקה באופן חלקי, ויש צורך בפיתוח תעסוקתי מרחבי נוסף.

הקמת מיזם תעסוקתי ביישוב- עצות לעשייה מיטבית...